IDE: töötuba jõudis kokku 2769 õpilaseni!

Detsembris saab ring täis IDE: projektil, mida Eesti Disainikeskus korraldanud juba alates 2009. aastast ning koostöös Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Tehnikaülikooliga oleme jõudnud pea 2800 Eesti nooreni, kes on läbi praktiliste töötubade saanud tutvuda inseneri, disaineri ja ettevõtja elualadega ning õppinud igaühe rollist tootearenduse protsessis.

Töötube viivad läbi TTÜ ja EKA magistrandid, doktorandid või värsked vilistlased, kes on oma mainitud valdkondades ka täna aktiivselt tegevad. Esialgu alustati pooleteise tunni pikkuse töötoaga, kus noored said kätt proovida jalgratta lisatarvikute või näiteks stressi leevendavate toodete arendamises. Meeskondades saavad noored kõige pealt kaardistada vastava teemavaldkonna probleeme ning siis üheskoos neile uusi ja põnevaid lahendusi leida.

Näiteks stressi teema puhul võib valida stressoriks väsimuse, sihtgrupiks veokijuhi või hoopis teise kooliõpilase. Vastavalt valitud stressorile, sihtrühmale ning viimase vajadustele püütakse mõelda nutikaid tooteideid, mis antud olukorras abiks oleks. Näiteks äratuskell, mis projitseerib pimedal ajal seinale päikesetõusu. IDE: eesmärk on et noored võiksid õppida märkama enda ümber olevaid probleeme, keskendudes lahendustele ja võimalustele ning näeksid, mida antud erialad endast kujutavad.
Kui idee on valmis, jõuavad õpilased ka reaalse tooteidee prototüüpimiseni ning esialgse turundusplaanini. Töötoa lõpuks mängitakse läbi idee esitlus investoritele ning valitakse ka kõige suurema potentsiaaliga meeskond, kes saab väikese preemia.Oleme näinud, et nii noored ise kui õpetajad on IDEt väga hinnanud ja kinnitanud, et see tõepoolest neile midagi uut juurde juurde annab. Seega oleme eesmärgiks võtnud, et võimalikult paljud noored võiksid sellest osa saada ning just sellepärast arendasime töötoa sel aastal ka venekeelseks.

Õpilaste jaoks, kellel on suurem huvi tehnoloogia, disaini ja majandusvaldkondade vastu, lõime sel aastal ka täiesti uue IDE:2 programmi. Töötoa ülesehitus ja sisu on sarnane, kuid kõiki etappe läbitakse põhjalikumalt, tutvustades noortele rohkem tööriistu ning meetodeid. Milline näeb välja disainiprotsess, milliseid erinevaid prototüüpimise võimalusi on, kuidas arvutatakse omahinda ja müügikatet, mis on branding, milline võiks olla turundusstrateegia jpm.

IDE:2 töötubades arendatakse välja uue mobiiilirakenduse ning sellega kaasneva lisaseadme idee. Samuti on meie meeskonnaga liitunud selleks puhuks disainer Mihkel Güsson Shaka meeskonnast (shakaon.net), kes on kogu protsessi ka reaalselt läbi käinud ning välja arendanud tuulemõõtja nutitelefonile.

Töötubades on noortel tulnud lõputult ägedaid ideid – näiteks pulsiplaaster, mis mõõdab jooksja pulssi ja jooksurütmi ning mobiilirakendus valib ka vastava rütmi järgi just sobiva kiirusega muusika. Samuti on välja mõeldud päikesepaneelidega nutikaid matkakotte, kohvri sisse ehitatud kaal jne. Loodame, et mõned noored ühel hetkel oma lennukad ideed ka teoks teevad ning olenemata oma elukutse valikust näevad disaini väärtust ja vajalikkust erinevates eluvaldkondades.

Projekti toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest meetme „Kohandumine teadmistepõhise majandusega" teaduse populariseerimise alameetme „Teeme" kaudu ning Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Disainikeskus.

Marii Reimann
IDE: projektijuht