Euroopa Komisjoni disaini tegevuskava

Tegevuskavaga saab tutvuda siin.

 

Tegevuskava on jaotatud kolme strateegilisse ossa:

1. toetada teadlikkuse tõstmist disaini ja innovatsiooni omavahelisest seotusest;

2. toetada disainist juhitud innovatsiooni tööstuses, tugevdamaks Euroopa konkurentsivõimet.

3. toetada disaini rakendamist avalikus sektoris.