Ettevõtluse auhind 2021 otsib parimat disainirakendajat

Kandideerima on oodatud Eesti ettevõtted, kelle edus on oluliseks komponendiks disain või kelle arendus- või juhtimisprotsessi keskseks osaks on disainimõtlemine.


Ettevõtluse auhind 2021 disainirakendaja kategooria eesmärk on tunnustada ettevõtteid, kes on oma toodete, teenuste või protsesside arendamisel edukalt disaini rakendanud. Ettevõtluse auhinna konkursile saab kandideerida 5. juulini 2021.

Fotol: Ampler Bikes - Aasta Disainirakendaja 2020

Konkursil osalemisega tunnustavad ettevõtted oma meeskonda ja töötajaid. Mitmed varasemad osalejad on kinnitanud, et tunnustus on neid tööandjana atraktiivsemaks muutnud. Konkursil edukalt osalenud ettevõtted on välja toonud, et tiitel on aidanud neid välissuhtluses ja suurendanud potentsiaalsete partnerite silmis usaldusväärsust.


Disainirakendaja kategoorias hinnatakse järgmisi majandusnäitajaid (moodustab hindamisel kokku 30%):

1. Uue disaini (toode, teenus, protsess) rakendamisest tingitud müügitulu absoluutmaht 2020. aastal (10%);

2. Uuest disainist tingitud müügitulu protsentuaalne kasv perioodil 2018 vs 2020 (10%);

3. Lisandväärtuse kasv töötaja* kohta perioodil 2018 vs 2020 (10%)

*Lisandväärtus töötaja kohta = (tööjõukulud koos maksudega + põhivara kulum + ärikasum) / töötajate arv


Ettevõttel peab olema ette näidata märkimisväärne saavutus vähemalt ühes järgmistest valdkondadest (moodustab hindamisel kokku 70%):


1. Ainulaadne toode, teenus või protsessidisain, mis paistab silma või annab konkurentsieelise välisturgudel (20%);

2. Disainerite kaasamine uute toote/teenuse/protsessi väljatöötamisel (20%);

3. Säästva arengu eesmärkide täitmisse panustamine läbi disaini rakendamise (20%);

4. 2020. aasta pandeemia- ja/või majanduskriisiga toimetulekuga seotud tegevused ja nende mõju ettevõttele ja ühiskonnale laiemalt (10%)

Ettevõtte majandusnäitajaid ja avatud küsimuste vastuseid hinnatakse iga kriteeriumi osas eraldi ning kõiki osakaale arvestades moodustub pingerida. Pingerea alusel selgitatakse välja kategooria kümme parimat, keda külastatakse ja viiakse läbi intervjuud, mille põhjal valitakse kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse auhind 2021” žüriile.


///

„Ettevõtluse auhind 2021” on kõrgeim riiklik tunnustus ettevõtjatele. Konkursi eesmärk on tõsta esile innovaatilisi ja edumeelseid ettevõtteid, tunnustada ettevõtlikkust ja parimaid Eesti ettevõtteid.

Rokem infot: www.eas.ee/ettevotluseauhind/ettevõtluseauhind