Eesti Disainikeskus otsib oma meeskonda koolitus- ja projektijuhti!

Otsime oma meeskonda inimest, kes arendaks ja juhiks disainikoolitusi- ja projekte.

Sinu peamised ülesanded:

- koolitusvajaduste kaardistamine (ettevõtted, disainerid ja avalik sektor)
- koolituste väljatöötamine koostöös kliendiga, võimaluste ja lahenduste pakkumine, sobivate koolitajate leidmine, koostöö koolitajatega
- seminaride ja koolituste arendus, ettevalmistus, müük ja elluviimine
- muu koolituste elluviimisega seonduv – rahastustaotluste kirjutamine ja aruandlus, eelarvete koostamine ja jälgimine jms.
- kaasa aitamine teiste disainikeskuse projektide õnnestumisse

 

Anna endast märku, kui

- oled disainiusku ning mõistad disaini rolli äriprotsessides ja avalikus sektoris
- inimestega suhtlemine, neile parimate lahenduste pakkumine ja koostöövõimaluste leidmine on sinu kutsumus
- näed suurt pilti ja sind motiveerib võimalus ise oma tööd juhtida
- genereerid uusi ideid ja suudad neid nullist perfektse teostuseni ellu viia
- sul on taskus või omandamisel kõrgkooli diplom
- suudad end väga hästi väljendada nii suuliselt kui kirjalikult, nii eesti kui inglise keeles
- sul on koolituste arendamise ja korraldamise kogemus

 

Eesti Disainikeskuses saad kaasa aidata disainivaldkonna arengule. Sinu töö tulemuseks on mõttemaailma muutus, mis on eelduseks inimsõbralike ja kasutajakesksete lahenduste loomiseks.

Meile sobib, kui soovid katseajal töötada osalise tööajaga. Töö on tähtajaline ja kestab üks aasta.

Saada oma elulookirjeldus ja lühike motivatsioonikiri aadressile jane@disainikeskus.ee hiljemalt 14. detsember 2015.

Eesti Disainikeskusest:

Eesti Disainikeskus koondab Eesti parimaid disainibüroosid, nõustab ettevõtteid ja avalikku sektorit disaini tellimisel ja rakendamisel, korraldab koolitusi, seminare ja töötubasid, korraldab kaks korda aastas disainiturgu ja annab välja üle kahe aasta Eesti Disainiauhindu, kirjastab raamatuid ja annab välja Tallinna Disainikaarti, osaleb aktiivselt rahvusvahelistes koostöövõrgustikes, esindab disainivaldkonda arengustrateegiate ja poliitikate kujundamisel ning tegutseb disainiala eksperdi ja konsultandina.

Loe meie tegemistest kodulehelt www.disainikeskus.ee

Kontaktisik:

Jane Oblikas
Eesti Disainikeskuse juhataja
jane@disainikeskus.ee
+372 56 294344