Eesti Disainikeskus esitas oma ettepaneku konverentsile "Ideed, mis toovad majanduskasvu"

Eesti Disainikeskuse ettepaneku kokkuvõte: 

Eesti riik investeeris aastatel 2008-2010 Eesti tööstuse seadmetesse läbi EASi investeeringumeetme ligi 64 miljonit eurot. Tehti palju kasulikke ja vajalikke investeeringuid, kuid tööstuse lisandväärtus on endiselt madal ja palju ressursse seisab alakasutatuna. Raud ei toonud majanduskasvu, meie usume, et arendustegevus ja investeering disaini, toob. 

Investeerides Eesti tööstuse disainiinvesteeringutesse ligi 22 miljonit eurot, on võimalik kasvatada paari aastaga Eesti tööstuse käivet üle 1 miljardi euro ja kasumit 180 miljoni euro võrra. Kuid mis kõige tähtsam – kasvatada Eesti ettevõtete kasumlikkust ja lisandväärtust mõne aastaga 3-4%.

 

Üleskutsega oodati ideid, mille põhjal võiks kavandada praktilisi samme Eesti majanduskasvusaavutamiseks järgmisel kümnendil.

Konverents toimub Riigikogu konverentsisaalis 12. veebruaril kell 9.00-13.00. Konverents koosneb lühisõnavõttudest ja arutelust. Lühisõnavõtt peab mahtuma 4 minuti sisse, tutvustama ja põhjendama ühtemajanduskasvu toetavat ideed, näidates ära, kuidas see majanduskasvu soodustab.