EASist saab taotleda disainjuhtimise nõustamise toetust

Toetuse eesmärk on väärtustada disaini rolli toodete, teenuste ja ärimudelite arendamisel ning lisandväärtuse loomisel, aidata kaasa ettevõtete kontaktide loomisele ja koostöö tekkimisele disaineritega.

Kes saab toetust taotleda?

Oodatud on kõik arenemissooviga ettevõtted, kes plaanivad arendada disainiga seonduvaid protsesse ettevõttes.

Mille jaoks toetust antakse?

Toetust saab taotleda professionaalse konsultandi kaasamiseks kuni 12 kuud kestva disainjuhtimise alase nõustamisprojekti läbiviimisel.

Meetme raames toetatakse disainjuhtimise alase nõustamisteenuse kasutamist näiteks järgmistele tegevustele: disainiauditi läbiviimine, strateegilise disaini rakendamine ärimudelite väljatöötamises ja arendamises, toote- ja teenuse disain, kommunikatsioonilahenduste väljatöötamine, korporatiivse identiteedi loomine ja arendamine.

Eesti Disainikeskuse, Disainerite Liidu ja Eesti Reklaamiagentuuride Liidu poolt koostatud konsultatntide nimekirja väljatöötatud valikukriteeriumid on üleval siin. 

Toetatavad kulud:

- konsultandi tasu
- väliskonsultandi sõidukulu Eestisse ja tagasi lähtekohta
- väliskonsultandi majutuskulu Eestis

Kui suur on toetus?

Taotletava toetuse miinimumsumma on 1 600 eurot projekti kohta (projekti kogumaksumuse miinimumsumma on seega 3 200 eurot). Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 5 000 eurot ühe projekti kohta.

Disainjuhtimise alaste projektide arv ühe ettevõtte kohta ei ole piiratud eeldusel, et ei esine kattuvusi teiste projektide tegevustega.

Infopäevale registreerimine siin. 

Disainjuhtimise nõustamise toetust, Disainiveduri toetusprogrammi ja Eesti disainibüroode kataloogi 2012 tutvustatakse lähemalt 26. jaanuarl toimuval infopäeval EASis. 

Eesti Disainiburoode_kataloog_2012_