Disainirakendaja auhind ootab kandideerijaid

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse eestvedamisel antakse sel sügisel juba 16. korda välja Ettevõtluse Auhindu, neljandat korda tunnustatakse ka parimat disainirakendajat.

Eesmärk

Tunnustada ettevõtteid, kelle majanduslik edu on oluliselt kasvanud tänu disaini strateegilisele rakendamisele oma toodete või teenuste arendamisel või ettevõtte juhtimises.


Kes saab kandideerida?

Kandideerima on oodatud Eesti ettevõtted, kelle toote või teenuse oluliseks komponendiks on eristuvat kasutajakogemust loov disain või kelle arendusprotsessi olemuslikuks osaks on disainmõtlemine ja -juhtimine – näiteks on ettevõttes palgal disainijuht, kes vastutab ettevõtte eristuvuse ja väärtuspakkumise eest.

Disain on sild loovuse ja innovatsiooni vahel, see on loov ja kasutajakeskne probleemi lahendamise viis, mis hõlmab muu hulgas:

- toote või teenuse arendust, sh tootedisaini, teenusedisaini, tööstusdisaini, jpm

- kasutajakogemuse tõstmist – nt ux ja ui disaini, tarkvaraarenduse, veebidisaini, digitaalse ja multimeediadisaini, müügikoha disaini, keskkonnadisaini, reklaami, pakendidisaini, müügikohamaterjalide vms abil

- töökeskkonna innovatsiooni – ettevõtte töökeskkonna (sise)arhitektuuri, töökoha ülesehituse, tähistuse või valgustuse jne muutmist paremaks, nt inspireerivamaks, inimsõbralikumaks, kasutajakesksemaks vms

- korporatiivse identiteedi kujundamist ja/või arendamist – siia kuuluvad muuhulgas kaubamärk/logo, kodulehekülg, graafika, kommunikatsioon, töörõivad, sõidukite kujundus jne


Hindamiskriteeriumid ja hindamine

1. Disaini teadlik rakendamine (40%)
Hinnatakse, kas koostöö disaineritega on pidev ja arenev, kuivõrd on disainiprotsess integreeritud nii toodete kui teenuste arendusse. Hinnatakse, kuidas disainerite/disainijuhtide kaasamine ettevõtte protsessidesse on aidanud analüüsida ärimudelit ning toetanud edule viinud muudatuste läbiviimist.

2. Toote/teenuse ekspordipotentsiaal (30%)
Hinnatakse, millist mõju on avaldanud disaini kasutamine ettevõtte toodete/teenuste ekspordipotentsiaalile ja -näitajatele.

3. Ettevõtte finantsnäitajad ja disaini rakendamise mõju ettevõtte majandustulemustele (30%)
Hinnatakse ettevõtte põhilisi finantsnäitajaid (käive, kasum, lisandväärtus töötaja kohta) ning seda, kuidas on disaini rakendamine (disainipõhine arendustegevus) mõjutanud ettevõtte finantsnäitajaid.

Ettevõtte andmeid ja majandusnäitajaid hinnatakse iga kriteeriumi osas ning kõiki osakaalusid arvestades moodustub pingerida, mille alusel selguvad disainirakendaja kategooria kolm nominenti. Nominendid esitatakse kategooria võitja väljavalimiseks konkursi „Ettevõtluse Auhind 2016” žüriile.

Vaata lähemalt ja kandideeri siin.

Disainirakendaja laureaadid:

La Muu (2014)
Krimelte (2011)
Balteco (2010)