Avatud on innovatsiooni taotlusvoor sotsiaalvaldkonnas


Alates 12. juunist saab Innovest toetust taotleda uudsete teenuste ja toodete arendamiseks ning testimiseks sotsiaalvaldkonnas.

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul oodatakse taotlejaid, kes arendavad tooteid või teenuseid, mis on suunatud inimeste hoolduskoormuse vähendamisele ning tööturule sisenemisele või tööturul jätkamise toetamisele. “Äsja avanenud väiketoetuse vooru raames võib koostada äriplaani, viia läbi uuringuid, töötada välja prototüüpe ja neid katsetada. Samuti toetatakse uudsete teenuste ja toodete disainimist või vajalike IT-lahenduste loomist“, selgitab Luide.

Toetust oodatakse taotlema juriidilisi isikuid, riigi või kohaliku omavalitsuse asutusi. Tegevuste sihtrühmaks peavad olema erivajadusega, hoolduskoormusega ja hooldusvajadusega inimesed.

Väiketoetuse väikseim summa on 15 000 eurot ja suurim 40 000 eurot projekti kohta. Väiketoetuste jaoks on ette nähtud miljon eurot Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha.

Kui hetkel avanenud väiketoetuse voor on mõeldud peamiselt esmase idee edasiarendamisele või põhitoetuse taotluste ettevalmistamisele, siis sügisel avaneb ka sama meetme põhitoetuse voor teenuse või toote arendamiseks ja kasutuselevõtuks.

Väiketoetuse taotlusvooru saab taotlusi esitada 12. juunist 2018 kuni 31. detsembrini 2019 või kuni eelarve vabade vahendite lõppemiseni.

Huvilised on oodatud ka taotlusvooru tutvustavatele infopäevadele 5. juulil Tallinnasse või 12. juulil Tartusse.

Taotlusvooru viib läbi SA Innove koostöös Sotsiaalministeeriumiga.

Täpsem teave vooru kohta ja infopäevadele registreerimine:
www.innove.ee/eurotoetused/taotlejale/lahendused-sotsiaalvaldkonnas