27. novembril toimub konverents "Kvaliteet ja disain"

Eesti Kvaliteediühing ja Eesti Disainikeskus kutsuvad 27. novembril Kultuurikatlasse juhtimiskonverentsile "KVALITEET JA DISAIN"

Konverentsile eelnevad ja järgnevad 26. ja 28. novembril Peter Merrilli innovatsiooni- ja Greg Watsoni protsessijuhtimise töötoad.

Registreeri konverentsile ja töötubadesse siin. 

Liikme soodushind kehtib ka disainibüroode võrgustiku liikmetele. 

Konverentsil räägime disainist ja juhtimisest, innovatsioonist ja kvaliteedist, nende sünergiast ning võimest luua koos uusi võimalusi. Otsime kvaliteedi- ja disainijuhtimise ühisosa nende mõistete kõige laiemas tähenduses.

Disain ja kvaliteet on tänapäeval edukaid ja innovaatilisi organisatsioone ühendavad märksõnad. Ühised on juhtimiskvaliteedi põhimõtted – kliendile väärtuse loomine, inimeste kaasamine ning loovusele ja innovatsioonile soodsa keskkonna loomine, agiilne protsessijuhtimine, jätkusuutlik ja vastutustundlik tegutsemine, tulemustele orienteeritus, pidev parendamine ja õppimine ning inspireeriv ja visiooniga eestvedamine. 

Peaesinejad on juhtimis- ja kvaliteediguru Greg Watson Soomest, innovatsiooniekspert Peter Merrill Kanadast ning Anne Dorthe Josiassen Taani Disainikeskusest. 

Konverentsil jagame kogemusi ning otsime värskeid ideid. Vastuseid otsitakse järgmistele küsimustele:

- Kuidas ühendada disaini ja kvaliteeti terviklikus tootearendusprotsessis?

- Millised on innovaatilised ärimudelid, mis aitavad olla edukad ebakindlas, riski- ja võimalusterohkes ning kiiresti muutuvas maailmas?

- Kuidas inspireerida ja kaasata inimesi selge visiooni ja innustava eestvedamise kaudu?

- Kuidas mõista kliente ja nende tulevikuvajadusi ning disainida neile vastavaid tooteid, teenuseid ja protsesse?

- Kuidas olla kiire ja paindlik, kohanedes muutuva keskkonnaga agiilsete ja tõhusate protsesside abil?

- Kuidas olla edukas, käitudes sotsiaalselt vastutustundlikult, erinevaidi huvipooli ja keskkonda arvestavalt?

Greg Watson keskendub ettevõtte vastutusele teadlikult kavandada ja luua organisatsiooni kultuur ja keskkond, kus inimestel on vabadus ja tahe loomingulisi ja innovaatilisi ideid genereerid ja ellu viia.

Anne Josiassen tugineb värsketele uuringutulemustele, mis viitavad disaini muutuvale rollile innovatsiooniprotsessis.

Peter Merrill rõhutab kliendi veel teadvustamata vajaduste väljaselgitamise kriitilist tähtsust eduka innovatsiooni jaoks.

Lisaks tutvustavad oma kogemusi ettevõtted nii Eestist kui kaugemalt, näiteks Metsä Fiber, Cleveron, Metaprint, Maanteeamet, Hygio ja teised.

Konverentsi modereerib Innovatsiooniakadeemia president Alar Kolk.

Vaata lähemalt kodulehelt.

Lisainfo:

Tiia Tammaru
tiia.tammaru@eaq.ee