Tulemas avalikule sektorile suunatud teenusedisaini koolitus


Kuupäev: 21. mai 2014 09:00 - 16:30
Koht: Eesti Disainikeskus - Veerenni 24, 10135 Tallinn, Estonia
Telefon: 6311508
E-post: kaire@disainikeskus.ee
Koolituse hind: 80€ (sisaldab käibemaksu ja Kathryn Best'i raamatut „Disainjuhtimise alused").

✖ Registreeri siin.

Koolitust viib läbi Hede Kerstin Luik

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele arusaam teenusedisaini olemusest, võimalustest ja tööriistadest avaliku sektori kontekstis. Õppida teenusedisaini tööriistu kasutama ja neid praktikas rakendama. Inspireerida osalejaid kasutama teenusedisaini enda haldusalas olevate avalike teenuste arendamisel ning olema asjatundlikud disaini tellijad.

 

 

Miks?

Eesti avalikus sektoris on väga põhjalikult tegeletud e-teenuste arendamisega, kuid selle arendustöö tulemusel pakutavad teenused ei ole alati kasutaja vajadustest lähtuvad. Hea avalik teenus (nii füüsiline kui ka e-teenus) on meile arusaadav, lihtne, mugav ja mis kõige tähtsam – vastab inimeste tegelikele vajadustele, on kasulik ja kasutatav. Teenusedisain tegelebki just sellega, kuidas ehitada teenus üles kasutaja vaatest lähtuvalt.

Kellele?

Töötuba on mõeldud avaliku sektori juhtidele, vahejuhtidele ja teenuste "omanikele". Võimalik on tulla osalema ka oma meeskonnaga (5 liiget) ja võtta töötoas arendustöös aluseks teenus, millega igapäevaselt tegelete.

Mis? Kuidas?

Töötoa käigus vaatame otsa kliendisuhte ja teenuse teooriale, tutvume teenusedisaini tööriistadega ja rakendame neid kohe praktilise probleemilahenduse käigus.

Tulemus

Töötoas osalemise tulemusel omab osaleja arusaama teenusedisaini olemusest, õpib vaatama avalikku teenust selle kasutaja vaatenurgast, õpib kasutama teenusedisaini tööriistu, hindama olevasoleva avaliku teenuse olukorda ja nägema kitsaskohti ning teenust süsteemselt arendama.

Esmane päevakava

9:00-9:15 hommikukohv
9:15-11:00 kasutaja, teenus, teenusedisain avalikus sektoris
päevaülesanne, grupid
11:00-11:15 paus
11:15-13:00 personad, kasutaja teekond, puutepunktid,
13:00-13:30 lõuna samas
13:30-15:00 uue teenuse kontseptsioon ja prototüüpimine
15:00-15:15 paus
15:15-16:30 esitlused, kokkuvõtted

Disainijuhist:

Hede Kerstin Luik on juhtimistreener ja nõustaja, kes on osalenud kliendisuhtejuhtimise ja teenusedisaini projektides nii era- kui avalikus sektoris. Hede oli üks kolmest disainijuhist, kes koos avaliku sektori tippjuhtidega disainisid kolme avalikku teenust Eesti Disainikeskuse poolt läbi viidud avaliku sektori juhtide teenuse disaini koolitusel 2013-14.a.

Hede on juba ligi 20 aastat igapäevatööks tegelnud inimeste hoiakute ja käitumise mõjutamisega. Üle 7 aasta juhtis Hede Statoili turundustegevust, aidates Statoilil tõusta tugevaks turuliidriks. Lisaks on Hede istunud turundajana ka agentuuri toolil, juhtinud globaalse kultuuriorganisatsiooni British Councili Eesti esindust, üle-Euroopalist loomemajanduse projekti ja TBWA keti Eesti agentuuri.

Hede teeb meeskonnatreeninguid ja individuaaltööd juhtidega, aitamaks üle kitsaskohtadest peamiselt kolmes valdkonnas:

- kliendivaade: teenusedisain ja kliendisuhtejuhtimine;
- organisatsiooni areng: organisatsioonikultuur, sise- ja väliskommunikatsioon, turundus ja bränd, strorytelling'u meetod, koostöö – eelkõige hajali asuva meeskonna puhul;
- juhi areng: eestvedamine, motivatsioon, otsustamiskompetentsid, esinemisoskused, hajameeskondade juhtimine.

Töötoa läbiviimist toetab Sharing Experience Europe projekt.
(SEE – 11 partneri/9 riigi koostööprojekt disainiteemade integreerimise kiirendamiseks innovatsioonipoliitikatesse ning –programmidesse; www.seeplatform.eu)

image001-3