Töötuba „Disainirakendamise toetusmeede ettevõtetele“

Töötoa käigus tutvustati osalejatele Uus-Meremaa (Better by Design Programme) ja Suurbritannia (Design Leadership Programme) ning Eesti (Disainivedur ja Disainibuldooser) seniseid kogemusi disaini toetusprogrammide sisu, ülesehituse, hindamise ja tulemuste osas. Osalejate hulgas oli nii disainereid, avaliku ja erasektori kui ka disainivaldkonna tugistruktuuride esindajad. Töötoas osalenud tegid väga kasulikke ettepankuid võimalike uute disainivaldkonna toetusprogrammide riiklikest strateegiatest lähtuva sisu ja ülesehituse, sihtrühmade, rahastuse, hindamise jmt osas, mida on võimalik aluseks võtta uute programmide algatamisel.

Töötuba toimus Sharing Experinece Europe (SEE Platform) projekti egiidi all. SEE Platform on 11 partneri/9 riigi koostööprojekt disainiteemade integreerimise kiirendamiseks innovatsioonipoliitikatesse ning –programmidesse, vt www.seeplatform.eu ).