Teenusedisaini koolitustsükkel TÜ Pärnu kolledžis

21.-22. veebruar TEENUSTE DISAIN (16 akad.tundi)

Lühitutvustus: koolituse käigus saab teada teenuste disaini kui protsessi põhimõtted ning etapid. Iga etapi kohta tutvustatakse peamisi kasutatavaid meetodeid ning tuuakse kasutusnäiteid praktikast. Koolituspäevad on väga praktilise suunitlusega – palju meetodeid proovitakse läbi, muu hulgas toimub 1 teenuse baasil terve teenuste disaini protsessi läbi mängimine.
Koolitus toimub inglise keeles.
Koolitaja: Maria Jaatinen (Diagonal, Soome)
Hind: 150 EUR

20.-21. märts MÄNGUDE LOOMINE ÕPPE- JA DISAINIMEETODINA (16 akad.tundi)

Lühitutvustus: Mänge saab kasutada väga erinevatel eesmärkidel – muu hulgas õppe- ja disainimeetodina (design games). Koolituse käigus mängitakse läbi mõned mängud, analüüsitakse neid ja seejärel luuakse mängude loomise teooria baasil osalejate poolt grupitöödena ise õppeotstarbeline või teenuste disaini protsessi abistav mäng.
Koolitaja: Gerda Mihhailova (TÜ Pärnu kolledž)
Hind: 100 EUR

18-19. aprill PERSOONADE KASUTAMINE TEENUSTE DISAINIS (16 akad.tundi)

Lühitutvustus: Persoona ehk segmenti kirjeldava tüüpkliendi loomine aitab teenuste disainimisel sisuliselt kliendikäitumise erinevaid nüansse analüüsida. Tegemist on ühe tüüpilisema teenuste disaini meetodiga. Koolituspäevad on väga praktilise suunitlusega – persoonad luuakse ja nende elustiili analüüs koostatakse osalejate poolt grupitöödena kasutades teoreetilise baasina muu hulgas psühhograafilise segmenteerimise põhimõtteid (MBTI metoodika).
Koolitus toimub inglise keeles.
Koolitaja: Mikko Kämäräinen (Infinity, Soome)
Hind: 150 EUR

13.-15. mai TEENUSTE JUHTIMINE (18 akad.tundi)

Lühitutvustus: Teenuste disain ei saa eksisteerida vaakumis – terve teenindusorganisatsiooni juhtimine tuleb üles ehitada ühtsete põhimõtete järgi. Kuidas seda teha, sellest valdkonna tunnustatud teadlase, mitmete teenuste juhtimise raamatute, paljude teadusartiklite ja temaatiliste konverentside peakorraldaja käest kuulda saabki.
Koolitus toimub inglise keeles.
Koolitaja: prof. Jay Kandampully (Ohio State University, USA)
Hind: 150 EUR

13.-14. juuni TEENUSED - PROTSESSI MÕÕDIKUD JA TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE (12 akad.tundi)

Lühitutvustus: Kuidas seada mõõdikuid (key performance indicators), mis informeeriksid teenuse pakkujat kliendi jaoks olulistest teenuse aspektidest? Kuidas kliendi jaoks olulised mõõdikud "tõlkida" organisatsiooni siseselt kasutatavasse "ärilisse keelde"? Kuidas mõõta/hinnata, et teenuse arendamise projekt on olnud tulemuslik? Nendel teemadel arutlemegi ja teeme 1 teenuse näite varal praktilise analüüsi protsessi läbi.
Koolitaja: Gerda Mihhailova (TÜ Pärnu kolledž)
HIND: 100 EUR

Lisainformatsioon:
http://www.pc.ut.ee/et/taiendusope
taiendusope@pc.ut.ee
Tel: 445 0539