Tunnustatud eesti disainiprofessionaalidelt ilmus raamat disaini rollist ettevõtluses.

Raamatu hind on 10€ ja raamatut saab interneti teel tellida siit.

„Oma ala tipud viivad disainiprotsessi kirjeldades kokku isiklikust vaatenurgast kogetu maailma praktikatega. Kaardistades disaini kasutuse piire ning valgustades võimalusi, otsime me universaalseid tõdesid, mida argises olelusvõitluses ellu rakendada," avab raamatu tausta üks autoritest Ruth-Helene Melioranski. „Leitu ja loodu põhjal ehitatakse disainerlikul moel toimivaid mudeleid, leidmaks mõtteselgust ettevõtluses – seda nii tellija kui pakkuja silmade läbi," täiendab Melioranski.

"Kaante vahele on koondatud materjal, mis puudutab eri tegevusaladega inimesi ja võimaldab tajuda nende tegevuste tihedat seotust, sõltuvust ja vastastikust vajalikkust," selgitab EKA tootedisaini osakonna juhataja professor Heikki Zoova. "Raamat on kindlasti kohustuslik õppematerjal disaineritele, inseneridele ja tootmisjuhtidele," täiendab Zoova.

Teekond läbi disainiprotsessi jaguneb kolme peatükki, viies lugeja läbi idee sünni, arenduse ja turule maandumise faasi. Tootedisain, strateegia ja turundus on eduka majanduse kolm hädavajalikku vundamendikivi, mida peaksid mõistma ka lugejatest ettevõtjad ja juhid. Raamat keskendub muuhulgas küsimustele, nagu: kuidas on ettevõtlus ja disain omavahel seotud on? Kuidas disainist kasu lõigata? Kuidas luua seninägematut, ent kauaoodatud toodet? Kuidas valmis tootega jõuda läbi meediamüra õige sihtgrupini?

"Ladusas, lugejaga dialoogi pidavas keeles kirjutatud tekste täiendavad kohalikud näited, mis peaksid kõnetama ja inspireerima Eesti ettevõtteid disaini kasutamises potentsiaali nägema," kommenteerib Eesti Disainikeskuse juht Jane Oblikas.

Lisaks algteadmistele disaini tellimisest käsitletakse raamatus ka disaini rakendamise võimalusi ettevõtte strateegilisel juhtimistasandil ning tutvustatakse uuemaid suundmusi disainis, et innustada Eesti ettevõtteid disaini rakendama. Raamatu lõpust leiab praktilisi nõuandeid disainipartneri valikuks, konkursside läbiviimiseks ja eelarve planeerimiseks.

"Raamat teeb disainilahenduste tellimise selgemaks ja lihtsamaks, olles praktiliseks abivahendiks ettevõttele, kes soovib rakendada disaini teenuste, toodete või kaubamärkide arendamises," selgitab EASi ettevõtete võimekuse divisjoni ekspert Anu-Maaja Pallok.

Raamatu andsid välja Eesti Disainikeskus ja Eesti Kunstiakadeemia.

Raamatu väljaandmist toetasid EAS läbi Euroopa Sotsiaalfondi vahendite ja Kultuurkapital.