Koolitus: Kuidas alustada eksporti? Fookuses Vene turg

Miks eksportida - miks investeerida piiratud resursse ekspordi arendamiseks?
Mida eksportida - toote valik on strateegiline otsus?
Kuhu eksportida - kuidas valida sihtturud?
Kuidas eksportida - kuidas koostada reaalne ekspordi plaan?

Koolitajad: Yrjö Ojasaar, Aleksandra Moorast, Toomas Kästik ja Annika Metsala
Aeg: 28. aprill 2011 kell 10:00 – 17:00
Koht: Kaubandus-Tööstuskoda, Toom-Kooli 17, Tallinn

Palume koolitusele eelnevalt registreeruda, registreerumisvorm on teate lõpus.

Koolituse eesmärgiks on anda disaini- ja loomeettevõtetele teadmisi ja oskusi rahvusvahelistele turgudele sisenemiseks ning seal edukaks toimimiseks.

Päeva esimene pool keskendub praktilistele juhistele oma ettevõtte ekspordistrateegia loomiseks, teisel poolel tutvustatakse võimalusi Vene turul, antakse ülevaade sealsest ettevõtlusmaastikust ning kommunikatsiooni ja turunduse eripäradest. Eesti Kaubandus- Tööstuskoja esindaja tutvustab Enterprise Europe Network´i teenuseid eksportijale.

Päevakava:

09:45 Registreerumine ja hommikukohv
10:00 Sissejuhatus, koolituse eesmärgid, osalejate tutvustus
Turgude valik, infoallikad, turu-uuringud, hinnakujundus, sihtgrupp - Yrjö Ojasaar (Solon Partners LLC)
11:30 Kohvipaus
11:45 Koolitus jätkub
13:15 Lõuna
14:00 Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Enterprise Europe Network´i teenused eksportijale - Annika Metsala (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda)
14:30 Kohvipaus
14:45 Meedia ja kommunikatsiooni Vene turul - Aleksandra Moorast (suhtekorraldusagentuur Corpore)
16:15 Venemaa kui eksportturu võimalused - Toomas Kästik (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)

Koolituse hind on 65 €, Design Excellence Estonia liikmetele soodushind 26 €, Kaubandus-Tööstuskoja liikmete soodushind 52 €.

Kursusel osalenutele väljastatakse täiendkoolituse läbimise kohta tunnistus.

Koolitust toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Loomemajanduse tugistruktuuride meetmest.