Kõik huvilised on oodatud 18.01 disainiteemalisse ümarlauda

Keskendume ettevõtja vaatele ning disaini rollile ettevõtja arendustegevustes. Räägime nii olemasolevatest meetmetest, mis disainikasutust võimaldavad kui ka suuremast tervikpildist. Ümarlaua eesmärk on selgitada osapoolte rolle ja ootusi disainikasutuse vallas ning arutleda eri viiside üle, kuidas eri osapooled saavad disainikasutust edendada.

Sestap ootame kaasamõtlejaid ja –ütlejaid nii disainerite kui erinevate tegevusvaldkondade ettevõtete hulgast, samuti valdkondlike erialaorganisatsioonide esindajaid.

Oma osavõtust palume teatada hiljemalt 14. jaanuariks e-posti teel anu-maaja.pallok@kul.ee