Kärt Ojavee kaitseb tarkade tekstiilide teemalise doktoritöö

 

Juhendaja: prof dr Maarja Kruusmaa (Tallinna Tehnikaülikool)
Eelretsensendid: prof dr Thomas Hollstein (Tallinna Tehnikaülikool) ja dr Lena Berglin (The Swedish School of Textile)
Oponent: prof dr Thomas Hollstein (Tallinna Tehnikaülikool)
Kaitsmine toimub inglise keeles.
Doktoritööga on võimalik tutvuda SIIN.

Kärt Ojavee doktoritöö keskendub aktiivsete ja interaktiivsete nutikate tekstiilide loomisele ning antud materjalide rakendamisele avalikus ruumis. Fookuses on peamiselt interjööris kasutatavad lahendused. Väitekiri jaguneb kaheks võrdselt oluliseks osaks – praktilise töö dokumentatsiooniks ja seda toetavaks teoreetiliseks uurimuseks.
Praktilise töö eesmärgiks on integreerida elektroonika tekstiili nii, et elastsele materjalile iseloomulikud omadused lõpptulemuses säliksid ning materjali muster, värv või sellesse integreeritud valgus oleksid programmeeritavad vastavalt funktsioonile. Rakendatud on pehme elektroonika komponente, mille tulemusena jääb tehnoloogia kasutaja jaoks tahaplaanile ja põhirõhk on materjali pinnal toimuvatel muutustel olenevalt keskkonnast või kasutaja vajadusest.

Dünaamiliste tekstiilide disainimine hõlmab mitmeid paralleelseid protsesse, mis on antud uurimuses jagatud mooduliteks, järgides Baldwini ja Clarki (2000) disaini reegleid. Modulaarsust toetab ka nutikate tekstiilide valmistamise eripära, võimaldades erinevaid töölõike samal ajal teostada. Üheks oluliseks meetodiks läbi iteratiivsete katsetuste on olnud biomimentsim (bioloogiast inspireeritud printsiipide kasutamine tehnoloogia arendamisel), mida on jälgitud nii nägemis- kui kompimismeele kaudu tajutavate tehnoloogiliste lahenduste leidmisel.

Töö praktiline osa on valminud koostöös Tallinna Tehnikaülikooli Biorobootika Keskusega ning Eszter Ozsvaldiga.

Töö tulemusena on valminud seeria uudsete materjalikoosluste katseid, installatsioone ja nutikaid tekstiililahendusi pakkuv tooteseeria kaubamärgi all KO!. Väljapakutavaid lahendusi on katsetatud erinevates keskkondades ja vastavalt kogutud tagasisidele jätkub uurimus, otsides sobivamaid lahendusi, näiteks erivajadustega laste õppevahenditena ning leides rakendusi nii haigla palatitesse kui ka uudseid disainiahendusi kodudesse.

Väitekirjas on lisaks teoreetilisele uurimusele välja toodud kõigi katsete, installatsioonide ning toodete tehnoloogilised lahendused teksti ning joonistena.