Infopäeval tutvustati Disainibuldooserit ettevõtjatele

Ettevõtjatele suunatud infopäeval tutvustati esmakordselt Disainibuldooseri pilootprojekti, anti ülevaade koolitusprogrammist, eesmärkidest ja tegevuskavast. Infopäeval astusid üles:

Eesti Disainikeskuse juht Jane Oblikas alustas ettekannet tausta avamisega Eesti püüdlustest innovatsioonipõhise majanduse suunas. Seejärel andis ta põhjaliku ülevaate Disainibuldooseri ülesehitusest, eesmärkidest, osalemistingimustest ja oodatavatest tulemustest.

Laiema, globaalse vaatenurgaga tausta andis Disainibuldooserile Richard Eisermann (UK), kes on strateegiline konsultant ja disainijuht ning on sarnaseid programme viinud läbi Iirimaal ja Belgias. Nende näidete varal rääkis Eisermann, mida ettevõtted programmis läbimisest saanud on.

Ettevõtja vaate andis infopäeval Ville Jehe, kes rõhutas ettevõtjate ja disainerite koostöö vähesuse põhjusena ühise keele puudumist. "Disainibuldooser on just selline projekt, mis aitab ettevõtjad ja disainerid ühele lainele. Eestil on selles valdkonnas palju kasutamata potentsiaali ning ideaalis võiks sarnased projektid viia olukorrani, kus Eestis pole enam ühtki pelgalt allhanget teostavat ettevõtet või mujal toimiva teenusmudeli kopeerijat," rõhutas ta.

Disainibuldooseri kohta saab pikemalt lugeda siit: http://disainikeskus.ee/et/disainibuldooser