Ilmus 10. SEE bülletään

Ajakirja käesolevas numbris on arvukat kajastust leidnud disainivaldkonna tegevused ja arengud Eestis ja seda nii era- kui ka avalikus sektoris. Peateemaks on suur uuring – SEE Design Policy Monitor. Selle põhjal koostatud analüüsis tuleb esile ka disainikasutus Eestis võrdluses teiste SEE projektis osalevate riikidega. Tutvustatakse ka selle aasta kevadel valminud uuringut disainikasutusest Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes ning lühidalt ka Disainibuldooseri ja avaliku sektori teenuste disaini projekti. Lisaks sellele kajastab väljaanne disainipoliitika alaseid arenguid Poolas, valdkonna toetusprogramme ning tegevusi Tšehhis, Brasiilias ja Uruguais.

Eesti Disainikeskus on võrgustiku Sharing Experience Europe – Policy, Innovation, Design (SEE) liige alates 2009. aastast, et õppida teiste riikide kogemustest disainipoliitika ja disaini toetusprogrammide arendamisel ja läbiviimisel ning viia partneriteni infot Eesti disainimaastikul toimuvast.