Graafilise ja veebidisaini auhinnad ootavad kandideerima

Sel aastal antakse Eesti Disainiauhinnad välja kahes kategoorias: graafilises ja veebidisainis, mille parimad tööd saadetakse konkureerima ADC*Europe Awards konkursile.

Graafilise disaini kategooria töid saab esitada siin.

Veebidisaini kategooria töid saab esitada siin.

 » graafilise disaini kategooriad:

- firmagraafika
- väiketrükised
- trükised
- pakendid
- illustratsioon ja foto
- ekraanigraafika
- keskkonnadisain
- muu

» veebidisaini kategooriad:

- korporatiiv-veebid
- mobiiliveebid
- kampaaniaveebid
- rakendused
- mängud
- sotsiaalmeedia
- muu

Konkursi töid hindavad kaks 8-liikmelist žüriid, mille esimehed on rahvusvaheliselt tunnustatud disainerid ja loovjuhid. Graafilise žürii esimees on sel aastalbrändi-insener, multimeediadisainer ning Daedalus Creative Services omanik ja loovjuht Renos Demetriou Küproselt. Renos on professionaal turnduse alal ning pikaajaline Euroopa disaini- ja reklaamiauhindade züriiliige.

Veebidisaini žürii esimees hispaanlane Russell Effio on graafiline disainer ja rahvusvahelise stuudio PSYCLE loovjuht, ta töötab motion-graafika, brändidisaini, veebirakenduste, video ja sotsiaalmeedia, interneti ja mobiilireklaami alal. Russel on professionaalne loengupidaja ning töötab koos selliste firmadega, nagu Google, Coca-Cola, UNICEF, UEFA jt.

Žürii hindab tööde füüsilisi näidiseid, blanšette või reaalseid trükiseid/pakendeid.

Eesti Disainiauhinnad 2013 laureaadid kuulutatakse välja 27. septembril Disainiöö festivali raames.

Eesti Disainiauhinnad on Eesti Disainerite Liidu, Eesti Disainikeskuse, ADC*Estonia ja Teenusmajanduse koja algatatud auhind, mida esmakordselt anti välja 2012. aastal.

☞ Osalemistingimused:

Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist elukohta ning elamis- ja tööluba omavate autorite poolt loodud tööd.

Konkursil osalevad ainult need tööd, mis on esmakordselt avaldatud, müügikanalisse jõudnud, kasutusele võetud jne mitte varem kui 31.09.2012 ja mitte hiljem kui 21.08.2013 ning mida ei ole varem ADC*Estonia konkurssidele esitatud.

Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigi seadustele vastavad tööd.

Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile. Esitaja annab loa MTÜ ADC Estoniale kasutada töid ühingu tegevuse reklaamimiseks näitustel, koduleheküljel ning teistes keskkondades, kus see võib olla vajalik.

MTÜ ADC Estonia ei vastuta kaotatud või kaduma läinud tööde või materjalide eest. Materjalide üleslaadimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsilise näite toimetamine MTÜ ADC Estoniale toimub esitaja vastutusel.

Žüriil on õigus diskvalifitseerida töid, mis ei vasta osalemistingimustele või muuta esitatud tööde kategooriat.

☞ Osalemistasu

Iga konkursile esitatud üksiku töö või seeriana esitatud tööde osade eest tasub ettevõte osalemistasu 30€+km Defolio kaudu (krediitkaart, paypal, pangalink või pangaülekanne).
Töid, mille eest osalemistasu on konkursi sulgemispäevaks tasumata, EI HINNATA.

☞ Hindamiskriteeriumid

Žürii eesmärk on valida välja kõige paremad tööd, mis on võimelised konkureerima ADC*Europe konkursil ning auhinnata neid kas kulla, hõbeda või pronksiga. Žürii ei ole kohustatud auhindu jagama juhul kui otsustatakse, et auhinna väärilisi töid ei ole

Uudsus ja innovaatilisus: töö peab olema mingil moel uudne – hea copy & paste ei võida

Teostuse kvaliteet: teostus peab toetama ideed ja tehnilist lahendust

☞ Tööde esitamine

Kõik konkursile esitatavad tööd tuleb registreerida internetikeskkonas defol.io, täites selleks ette nähtud registreerimisvormi ning tasudes vastava osalemismakse.
Töid saab esitada kuni 13. septembrini 2013.

☞ Tehnilised tingimused

Kõikidest töödest esitatakse järgmised materjalid:

Defol.io keskkonnas täidetud registreerimisvorm eesti- ja inglise keeles

Defol.io keskkonda laetud kuni 5 jpeg näidisfaili mõõdus 1024 x 768 px

Presentatsioonid ja/või videod - laetuna Vimeo.com või Youtube.com keskkonda

Lubatud on lisada URL projekti tutvustavale minisaidile

Aplikatsioone jms. peab saama hindamispäeval vabalt ligi ning esitaja peab lisama juurde ka ligipääsuandmed

Kõikidest Disainikategooria töödest on KOHUSTUSLIK esitada füüsilised näidised

Trükiste ja pakendite puhul tuua füüsilised näidised, kõikide teiste Disainikategooriate puhul tuua A3 väljatrükk (minimaalselt inglisekeelne)

Füüsiline näidis toimetada AD Angelsi kontorisse: Niine 11, 10414 Tallinn

Töönumber peab olema märgitud nii tööle endale (mitte-segavale kohale) ning pakendile/ümbrisele milles töö kohale toimetatakse

Printed materials ja books & publications kategooriatesse tööd laadides tuleb töö kirjeldusse ka kirja panna paberitüüp ning trükikoda!

NB! Lisage registreerimiskeskkonnas igale tööle adekvaatne kuid lühikene kirjeldus. Kirjeldus aitab žüriil mõista töö eesmärki. Kirjutage kirjeldus asjasse mitte pühendatud kolmandale isikule arusaadavalt ning arvestage, et žürii on rahvusvaheline!

Lisainfo:

Janno Siimar, ADC*Estonia juhatuse esimees, janno@velvet.ee

Kärt Villmann, ADC*Estonia juhatuse liige, kart@adangels.ee