Euroopa Komisjoni esimesed sammud EL disainipoliitika loomisel

‎17. septembril 2012 leidis aset tähtis sündmus kogu Euroopa disainiajaloos. Esmakordselt paluti Euroopa disaineritel kaasa rääkida piirkonna konkurentsivõime tõstmise strateegilistes küsimustes. Eri maade disaini arvamusliidritest moodustatud European Design Leadership Board (15 inimest) koostas kahe viimase aasta jooksul Euroopa Komisjonile, (eelkõige asepresident Antonio Tajani palvel) sisendit, kuidas rakendada disaini uute toodete, teenuste turule toomises ning kuidas võimendada sidet disaini ja innovatsiooni vahel.

Arvamusliidrite kooskäimisi koordineeris Aalto Ülikool.

17. septembril esitleti Helsinki Raekojas soovituste kogumikku: "Design for Growth & Prosperity", kus on välja sõelutud 21 olulisemat ettepanekut, mis puudutasid teenuse disaini rolli avalikus sektoris, kasutajasõbralikku ja jätkusuutlikku disaini, hariduse ja disainiuuringute olulisust, 21. sajandi disaineri kompetentsi, väikeettevõtete elujõulisuse edendamist, multidistsiplinaarsest disaini kogukonda, intellektuaalse omandi kaitset, riigihankeid jne.

Kuus põhivaldkonda, mida strateegiliselt arendada:

  • Globaalne mõõde; tuleb tugevdad erinevaid Euroopa disainikeskuseid ning luua "Designed in the European Union" märk

  • Euroopa innovatsiooni süsteem; tuleb luua uued meetodid, kuidas mõõta disainist tulenevat kasu ja mõju

  • Euroopa ettevõtted; tugevdada disaini innovatsiooni väikestes ja keskmistes ettevõtetes, hõblustades disainist juhitud firmade toetamist
  • Avalik sektor; suurendada disaini ja disainerite kasutamist avaliku sektori innovatsioonis luues disaini laboreid
     
  • Uuringusüsteem; kinnistada disainialased uurimused üldisesse Euroopa uuringusüsteemi
  • Haridussüsteem; toetada disaini õpetamise kultuuri ning innustama liikmesriike toetama 21. sajandi disainivaldkondade arengut

Eesti Disainerite Liit osales Euroopa disainipoliitika töötubades 2010-2012.

Euroopa Liidu memo saab lugeda siit.