Euroopa Komisjoni disainivaldkonna tegevusplaan

2012. aasta lõpus esitleti Euroopa Komisjoni tellimusel Euroopa disainivaldkonna arvamusliidrite nõukogu koostatud raportit „Design for Growth and Prosperity". Raportis on välja toodud 21 soovitust disainivaldkonna arendamiseks Euroopas. Raporti soovituste alusel paneb Euroopa Komisjon kokku oma tegevusplaani „Design in Innovation Policy". 6. veebruaril toimus Brüsselis tööstuse ja ettevõtluse direktoraadi korraldatud töötuba selle tegevusplaani esialgse ettepaneku läbivaatamiseks ja täiendamiseks. Ligi 40 osaleja hulgas olid arvamusliidrite nõukogu liikmed, Euroopa Komisjoni, EL liikmesriikide innovatsiooni eest vastutavate ministeeriumite ning ettevõtete esindusorganisatsioonide esindajad.

Tegevusplaani ulatuse piiritlemiseks on lähtutud disaini definitsioonist kui strateegilisest vahendist innovatsiooni toetajana („design as a strategic means of encouraging innovation") ja tegevusplaan sätestab 3 tegevussuunda:

1. tõsta teadlikkust disaini mõjust innovatsiooni käivitajana;
2. suurendada ettevõtete strateegilist disainikasutust innovatsiooni toetajana ja konkurentsivõime suurendajana;
3. tõsta avaliku sektori strateegilist disainikasutust suurendamaks avaliku sektori efektiivsust ja teenuste kasutajasõbralikkust.

Tegevusplaani avalik esitlemine on plaanis märts/aprill 2013 ja plaani kestus on 36 kuud.

Raporti saab alla laadida siit. 

Lisainfo: Kaire Sõmer, kaire@disainikeskus.ee