Eksporditoetus loomemajanduse ettevõtetele

TTP 7450

Disainibüroo AKU disainiturul


Käisime EASi infopäeval kuulamas, kes, kui palju ja mille jaoks saab toetust küsida ning jagame nüüd saadud infot eelkõige disainivaldkonna ettevõtete vaatenurgast.

➜ Kes saavad taotleda?

Toetust taotleda saavad kõik loomemajanduse valdkonnas tegutsevad ettevõtted ning üks loomemajanduse valdkond on disain. Disain on aga ettevõtlusvaldkonnana üsna keeruliselt defineeritav, seetõttu küsisime mõnede konkreetsete näidete varal, kes ikkagi siis on oodatud taotlema.

Kõik disainiteenust pakkuvad ettevõtted on oma eksporditegevusega oodatud, näiteks disainibüroo, kes soovib oma teenust Eestist väljapoole pakkuda. Veidi keerulisem on aga disaintooteid pakkuvate firmadega. Kui olete disainer, kes on turule toonud oma toote, siis olete oodatud taotlema sõltumata sellest, kas toodate oma toodet ise või ostate tootmisteenuse sisse. Kui aga on tegemist tootmisettevõttega, kelle toode on loodud sisse ostetud teenusena disaineri poolt, siis ei ole EASi silmis tegu loomeettevõte, vaid tööstusettevõttega, mis ei ole selle toetusprogrammi sihtgrupp. Igasuguste vahevariantidega disainimise, tootmise ja ettevõtluse vahel tuleks EASiga konsulteerides jõuda selgusele, kas on võimalik taotlema asuda.

➜ Kui palju ja mille jaoks?

Loomemajanduse eksporditoetuse maksimaalne summa on 50 000 eurot. Projekti kogumaksumusest peab taotleja omafinantseeringuga katma vähemalt 30%. Seega näiteks kui soovite viia ellu tegevusi summa eest 10 000 eurot, siis peab endal olema 3 000 eurot (30%) ning EASi toetus saab olla 7 000 eurot.

Toetatakse väga erinevaid turundustegevusi ekspordi suunal, näiteks välismessidel osalemist, brändingu- ja reklaamiteenuseid, ürituste korraldamist välisriigis, võõrkeelse veebi loomist ja arendamist, kaubamärkide registreerimist ja palju muud. Toetatakse ka projektiga seotud personalikulu ja lähetuskulu sihtriiki. Projekti personalikuludest 15% ulatuses toetatakse ka kaudseid kulusid, mida ei pea arvetega tõendama, vaid mis arvestatakse automaatselt projektile lisaks.

Kuid tegevused, millele saab toetust taotleda, ei tohi olla perioodilise või püsikululise iseloomuga. Ning ei toetata ka otseste müügiagentide kulu sihtriigis ega prototüüpide loomist. Täpsem ja põhjalikum loetelu on kirjas meetme määruses ja EASi kodulehel siin.

Et taotlus esitada, tuleb kokku panna ka projektiplaan, mille soovituslik vorm on eelviidatud EASi kodulehe aadressil olemas. Taotlus ise tuleb esitada EASi e-keskkonnas.

➜ Kui kauaks jagub?

Kuna taotlusi esitatakse erinevatest loomevaldkondadest, milledest paljud on mahult väiksemad kui toetuse ülempiir, siis saab EAS toetada mitusada projekti, sest kogu programmi eelarve on 4,2 miljonit eurot. Nagu EASi kodulehelt näha võib, on tänaseks toetatud juba kahte projekti, mis mõlemad on seotud Habitare sisustusmessil osalemisega. Toetust saab taotleda rohkem kui üks kord.

Soovitame kõigil, kes planeerivad taotlema asuda, konsulteerida EASi konsultantidega nii oma tegevusvaldakonna sobivuse kui ka projekti tegevuste osas.