Disainikeskuses toimus disainipoliitika töötuba

Töötoas osalesid esindajad Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist (MKM), Kultuuriministeeriumist, Eesti Disainerite Liidust, EAS-ist, Loov Eestist, disainibüroost Iseasi ja Disainikeskusest (kutsutud olid ka Haridus- ja teadusministeeriumi ning disainibüroo Keha3).

Töötas tehti kokkuvõtteid Disainivaldkonna riiklikust tegevusplaanist 2013-2013 ning MKM esindaja andis ülevaate Eesti innovatsiooni ja ettevõtlusstrateegia 2020 (EIES) koostamise hetkeseisust. Strateegia on oluline uue Disainivaldkonna riikliku tegevuskava 2014-2020 raamdokument. Töötoas osalenud rõhutasid vajadust selgelt väljendada disaini, kui innovatsiooni ühe lähtekoha ja töövahendi rolli EIES-s. Strateegia loodab MKM valmis saada märtsis 2013 ning sellele järgnevad uued arutelud Disainivalkonna tegevuskava koostamiseks.

Toimunud töötoa kokkuvõttena tõid osalejad välja 2 disainivalkonna peamist kitsaskohta – disainikasutus ettevõtetes ja disainiharidus. Töötoa ühe jätkutegevusena aitab Disainikeskus kokku kutsuda Disainihariduse ümarlaua. Muude oluliste valdkondadega saab täpsemalt edasi tegeleda uue Disainivaldkonna tegevuskava koostamise käigus. Selleteemalisi arutelusid on 2013 plaanis mitmeid ja poliitikakujundamise teemal kaasa rääkida soovijad on 2013 väga oodatud seda tegema.

Disainipoliitika töötoa läbiviimist toetas SEE Platform projekt