Disainerid "Tagasi kooli"

„Tagasi kooli" nädal keskendub tänavu põhjustele, miks on Eestis hea elada 12.-16. märtsil kuuendat korda toimuv üle-Eestiline "Tagasi kooli" nädal keskendub teemale "100 põhjust, miks on Eestis hea elada". Rohkem kui kunagi varem on algatuses osalemine sõnum selle kohta, et väärtustame õpetajaametit. Külalisõpetajate registreerumine veebilehel www.tagasikooli.ee.

President Toomas Hendrik Ilves, kes on andnud "Tagasi kooli" programmi raames tunde mitmetes koolides, nentis, et tegemist on hästi toimiva algatusega, mis rikastab nii koolide õppeprogramme kui ka õppeasutustesse külalistunde andma minevaid inimesi. „Sellest võidab ühiskond tervikuna. Meil on palju andekaid kodanikke, kes saavad oma seni tehtuga inspireerida noori," ütles Eesti riigipea.

President Ilves lisas, et erilist heameelt teeb talle tänavuse „Tagasi kooli" nädala teema, mis kutsub üles keskenduma põhjustele, miks on Eestis hea elada. Idee sai alguse president Ilvese Facebooki lehelt (www.facebook.com/thilves), kus riigipea palus inimestel panna kirja Eesti eelised. Üheskoos koguti üle tuhande põhjuse, miks just Eesti on meile parim paik. „Headesse ideedesse tasub uskuda ja neid levitada. Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja teiste partneritega jõuavad paljud neist vabariigi sünnipäevapidustustele ning programmi „Tagasi kooli" abil saame Eesti eeliste üle arutleda ka koolitundides," sõnas president Ilves.

"Tagasi kooli" eestvedaja ja Noored Kooli programmi õpetaja Triin Noorkõiv loodab, et ka sel aastal läheb kooli tunde andma enam kui tuhat külalisõpetajat ning et koolide ja osalejate kogemused saavad olema sama innustavad kui varasematel aastatel. "Viimastel kuudel on õpetaja elukutse tõusnud ühiskonna tähelepanu keskmesse. "Tagasi kooli" algatus annab igale inimesele suurepärase võimaluse õpetajaameti rõõme ja muresid pisutki ise kogeda ning seeläbi ühiskondlikku diskussiooni oma kogemusi ja mõtteid lisada," lisas Noorkõiv.

"Varasemad aastad on näidanud, et paljud on algselt kõhelnud tunni teemavalikus. Julgustame kõiki jagama oma töö- ja elukogemusi ning arutlema koos õpilastega endale südamelähedasel ja harival ainesel. Kui siduda seda veel tänavuse "Tagasi kooli" nädala teemaga "100 põhjust, miks on Eestis hea elada", sünnib kindlasti väga põnevaid tunde," ütles Triin Noorkõiv, kes on ise teist aastat Tallinna Ühisgümnaasiumis inglise keele õpetaja.

"Tagasi kooli" külalisõpetajaks saab registreeruda veebilehel www.tagasikooli.ee. Külalisõpetajatele on uksi avamas enam kui 150 kooli kõigist Eesti maakondadest, koolide nimekiri täieneb iga päevaga.

"Tagasi kooli" (www.tagasikooli.ee) on Vabariigi Presidendi ja Sihtasutus Noored Kooli algatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Ühiselt kutsutakse koolidesse üle Eesti tunde andma kõiki tegusaid kodanikke, lapsevanemaid, vilistlasi, üliõpilasi ja ka neid, kellel ei ole konkreetse kooliga veel vahetut suhet, ent kes soovivad seda luua.

Lisainformatsioon:

Triin Noorkõiv
"Tagasi kooli" nädala eestvedaja
Sihtasutus Noored Kooli
520 6603
triin.noorkoiv@nooredkooli.ee
www.nooredkooli.ee