Leyla Acaroglu 2-päevane meistriklass

2-päevane meistriklass

18. – 19. mai 2023
Leyla Acaroglu (PhD)


Nimetus: Strateegiline jätkusuutlikkus ja äritegevuse ringmajandusele ümberkujundamine teenuse- ja strateegilise disaini abil

Osalejad: Meistriklass on suunatud eelkõige disaineritele (strateegiline disain, teenusedisain, digidisain), aga osalema on oodatud ka ettevõtete juhid, tootejuhid, arendusjuhid. Meistriklassis osalemisel tulevad kasuks eelteadmised ringmajandusest ja ringdisainist.

Meistriklassi eesmärk on anda disaineritele ja ettevõtjatele teadmised, oskused ja strateegilised tööriistad süsteemmõtlemiseks (system thinking), jätkusuutlike teenuste arendamiseks ja ringmajanduse strateegiate jõustamiseks.

Meistriklass on väga interaktiivne ja kohandatud osalejate vajadustele, lähtudes nende
tegevusvaldkonnast. Osalejatele antakse koolituse käigus strateegilised (disaini) tööriistad jätkusuutlikkuse ja ringmajanduse jõustamiseks Eesti ettevõtetes. Osalejad töötavad koolitaja antud reaalsete, osalejate tegevusvaldkondadega seotud juhtumitega või võivad programmi tulla oma projektidega, et õpitavaid tööriistu päriselu olukordades rakendada.


Programm sisaldab:
- Valdkonnas rahvusvaheliselt tunnustatud uuenduslikud meetodid äristrateegiate
kohandamiseks ringmajandusele üleminekul.
- Jätkusuutlikkusele üleminekut toetavad töövõtted, eeskätt uue EL-i seadusandluse valguses, mis nõuab ettevõtetelt kestlikkusele suunatud standardite täitmist.
- Praktilised tööriistad, et võimaldada teenuse-, digitaalse ja strateegilise disaini spetsialistidel ja ettevõtetel kiiresti reageerida uutele tekkivatele võimalustele, mida pakub ring- ja jätkusuutlikule majandusele üleminek.
- Ärijuhtumi uuringu abil disainivõimaluste ja strateegiliste pakkumuste tutvustamine, mis toetavad ettevõtete äritegevuse kasvu läbi disaini eduka rakendamise.
- Põhjalik arusaam strateegilise jätkusuutlikkuse valdkonnast ja seotud mõistetest (e. valdkonna kirjaoskus edasijõudnute tasemel).
- Digitaalsete toodete ja teenuste võimalused soodustada ringlust ja jätkusuutlikkust.Õpiväljundid

Osalejad saavad:
- Värskeima ülevaate globaalsest olukorrast kestlikkusele üleminekul;
- Teadmised Euroopa Liidu kestlikule majandusele ülemineku regulatsioonidest, mis puudutavad ettevõtteid;
- Teadmised ja oskused, kuidas reageerida ringmajanduse suunas muutuvatele turgudele;
- Praktilised disaini- ja strateegilised süsteemmõtlemise (system thinking) tööriistad jätkusuutlikkuse rakendamiseks ettevõtte tasandil;
- Olelusringi põhise mõtteviisi, teadmised ringsetest ärimudelitest, mõjude hindamise oskused strateegilise ja teenusedisaini spetsiifikast lähtuvalt;
- Põhjaliku sissevaate organisatsiooniliste muudatuste tööriistadesse;
- Oskused kasutada mõjude hindamise ja modelleerimise tehnikaid;
- Oskused rakendada meistriklassis omandatud teadmisi olemasolevates ärimudelites või uute ärimudelite väljatöötamisel.Meistriklassi tasu

Varajane registreerija (kuni 7. mai) 520 € + km
Tavahind 650 € + km
Soodushind 415 € + km Eesti Disainibüroode võrgustiku liikmetele

Juhul kui ettevõttest on osalemas rohkem kui üks inimene, palun kirjuta soodsama hinna saamiseks info@disainikeskus.ee