Disainibuldooser (lõppenud)

Disainibuldooser oli tööstusettevõtetele suunatud programm, kus koolitajate ja mentorite toel aidati Eesti ettevõtetel kasvatada oma toodete ja teenuste lisandväärust läbi tootearenduse ja kliendikesksema toodete pakkumise. Programmi aitasid ellu viia ka Taani juhtiv disaini- ja konsultatsioonifirma Attention Group ning 15 Eesti disainijuhti. Programmi õnnestumise võtmeks oli ettevõtte valmisolek panustada ressursse – nii inimesi kui finantse, et head mõtted saaks kinni püütud ja teoks tehtud.

Disainibuldooser projekt toimus kolmel korral ja antud programmist kasvasid välja mitmed edulood. Kõige suurema hüppe tegi Proekspert, kes sai 2016. aastal EASi Ettevõtluse Auhinna konkursil Aasta disainirakendaja auhinna. Tõsiseid tegusid disaini rakendamisel on teinud ka Wendre, Datel, Meiren, Chemi-Pharm ja teised. 

Edulugude taga on disainijuhid ja disainiusku ettevõtete juhid, kes koostöös on suutnud muuta ettevõtete ärimudeleid, struktuure ja protsesse. Just selliseid erakordselt võimekaid disainijuhte ja suure arenemissooviga ettevõtjaid ootasime ka sel korral osalema.

Kogu disainikasutus tundub täna juba nii loomulik – seda lihtsalt peab tegema. Disainibuldooser oli oluline tõuge ja seda just vaja oligi,” kommenteeris projektis osalenud Sami AS tootearenduse juht Erik-Einar Heil.

Loe eelmiste Disainibuldooseri projektide kohta siit.

Vaata Disainibuldooseri filmi siit.

Programm kestis kokku 10 kuud ning koosnes kahest suurest etapist:

1.     Koolitused, disainiaudit ja lähteülesande koostamine.

Esimeses etapis toimusid tootearenduse ja disaini koolitused ning disainijuht viis ettevõttes läbi põhjaliku disainiauditi. Ettevõtetel oli võimalus teha koostööd Eesti kogenud disainijuhtidega, kelle leidmine koostööpartneriks ei ole tavaolukorras lihtne. Auditi tulemuseks oli ülevaade ettevõtte võimalustest tuua tootearendusse sisse disainivaade. Etapis sai osaleda 15 tööstusettevõtet.

2.     Disainiprojekti elluviimine. 

Teises etapis jätkasid 5-8 ettevõtet, kes auditite tulemuste põhjal omasid kõige suuremat potentsiaali ja soovi alustada kohe tootearendusprojektiga ning kogenud disainijuhi juhendamisel leidsid endale toote- või teenusedisainerist koostööpartneri. Disainiostukulusid finantseeris ettevõtja omavahenditest. Ettevõtjaga tegi pidevat koostööd disainijuht, kelle rolliks oli juhendada lähteülesande koostamist, pakkumiste võtmist sobivatest disainibüroodest, teenusepakkuja valikut ning kes oli juures kogu tootearendusprotsessis ning ettevõtjat vajalikul hetkel nõustamas. 

Mõned näited disainitöö tulemustest:

·       disaini kaasamine toote/teenuse arendusse varajases faasis
·       uue kasutajakogemuse loomine
·       täpsem toote positsioneering
·       kasutajate peal testitud prototüüp
·       korrastatud tooteportfell
·       tootearendusprotsessi juurutamine

Ettevõtjatele ja disainijuhtidele suunatud koolitused:

1.     Disainmõtlemine

·    Mis on disainmõtlemine
·    Organisatsiooni kultuuri muutmine
·    Muutuste juhtimine
·    Disainist juhitud innovatsioon
·    Disain kui strateegiline tööriist
·    Disainmõtlemise kasutamine probleemi lahendamiseks
·    Disainmõtlemise praktilised kaasused tööstusest
·    Disainmõtlemise tööriistad ja praktilised harjutused 

2.     Kliendi vaade ja kasutajauuring

·    Mida tähendab kliendi vaade
·    Kuidas uurida kasutajat
·    Kasutajast lähtuv tootearendus
·    Väärtusahela optimeerimine kasutaja vajadust tundes
·    Sisekasutaja töötingimused
·    Kasutajauuringu väärtus: 2-3 kaasust tööstusest
·    Kliendi vaate ja kasutajauuringu tööriistad, praktilised harjutused  

3.     Bränding ja rahvusvahelised turud

·    Mis on bränding rahvusvahelises võtmes
·    Brändingu alused
·    Bränding organisatsiooni vaates
·    Bränding ja ettevõtte visioon, väärtused
·    Brändingu sõnumite loomine
·    Bränding tootedisaini vaates
·    Rahvusvahelise brändingu 2-3 kaasust
·    Brändingu tööriistad ja praktilised harjutused

Disainibuldooseris osalemise tingimused

Programmis saavad osaleda 15 ettevõtet, igast ettevõttest 2-3 tootearendusega seotud võtmeisikut. Fookus on tööstusettevõtetel (EMTAK C jagu), kes:

·   on tegutsenud vähemalt kolm aastat   
·   ekspordivad osa oma toodangut
·   kuuluvad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulka (seejuures eelmise          
    majandusaasta käive ületab 400 000 euro) 

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Ettevõtte omaosalus on esimese etapi puhul 500€ (lisandub käibemaks), millele lisandub soovi ja sobivuse korral teine etapp, maksumus 2500€ (lisandub käibemaks).  

Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). Esimeses etapis on osaleja VTA suurus mitte rohkem kui 9 000 eurot ettevõtte kohta ning teises etapis on VTA ettevõtte kohta mitte rohkem kui 14 000 eurot.   

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Lähemalt VTA-st. Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

Disainibuldooseri programmi toetab EAS läbi Euroopa Regionaalarengufondi.

Aastatel 2012 kuni 2014 kestnud Disainibuldooseri programmi toetas EAS läbi Euroopa Sotsiaalfondi.Lisainfo:

info@disainikeskus.ee