Tulevikuseire meistriklass


Septembris toimub Disainikeskuse ja agentuuri Greyspace (Angela Oguntala, Luke Sturgeon, UK) koostöös kahepäevane kaasahaarav koolitusprogramm – Futurecasting Masterclass ehk Tulevikuseire meistriklass. Meistriklass on sissejuhatus praktilise tulevikuseire meetoditesse ja on mõeldud ettevõtete juhtidele, arendusjuhtidele, disainijuhtidele, strateegilistele ja teenusedisaineritele ning kõikidele teistele, kes näevad oma töös praktilist vajadust tulevikuks paremini valmistuda ning otsivad uusi viise loovateks probleemilahendusteks.Milleks tulevikuseire?

Kas oled mõelnud, mida tähendavad praegused olulisemad trendid minu ettevõtte, organisatsiooni, osakonna või minu enda tuleviku jaoks? Kuidas erinevateks tulevikeks paremini valmis olla? 

Maailm on viimastel aastatel kogenud mitmeid pöördelisi arenguid koroonakriisist julgeolekuolukorra muutumiseni. Samal ajal näeme vajadust kohaneda kestlikkusele, leida parimaid kasutusvõimalusi uudsetest tehnoloogiatest ja olla valmis ühiskondlikeks muutusteks. Tulevikule mõtlemine on inimestele loomuomane ja hädavajalik, aja jooksul on selle süsteemset ja metoodilist lähenemist hakatud kutsuma strateegiliseks tulevikuseireks (strategic foresight). Strateegiline tulevikuseire on nii maailma riikide kui ettevõtete seas laialt levinud lähenemine, mis aitab mõista praeguste trendide võimalikke arengutrajektoore ja mõju, visandada erinevaid võimalikke tulevikke ja nende seast valida eelistatuim (visioon) ning luua tulevikekindlaid strateegiaid ja teekondi nendeni praeguses hetkes. Strateegilise tulevikuseire tööriistad aitavad kiireid muutuseid avastada ja mõtestada, leida loomingulisi uudseid lahendusi, paremini mõista oma eesmärke tulevikuks ja panna paika konkreetsed kohesed sammud.


Disainikeskuse tulevikuseire meistriklass on kaasahaarav kahepäevane sissejuhatus innovatsiooni loova tulevikuseire peamistesse põhimõtetesse ja tööriistadesse, kasutades sisendina uusimaid teadusuuringuid ja valdkondlikke trende. Tulevikuseire meetodid juhatavad meid läbi loova probleemilahenduse kestlike disainilahenduste suunas, ühendades strateegiliste otsuste lühiajalise ja pikaajalise vaate.

Meistriklassis läbime kahe päeva jooksul neli olulisemat tulevikuseire sammu koos vastavate praktiliste tööriistade tundmaõppimisega:

Keskkonna skaneerimine – praegu nähtavate signaalide ja trendide analüüsimine, nende omavaheliste seoste ja olulisuse märkamine.
Mõjude mõistmine – mida toovad praegused trendid kaasa tulevikus? Millised on erinevad võimalikud tulevikud?
Visioneerimine – millist tulevikku me eelistame? Kuhu tahaksime jõuda?
Strateegialoome – mida võtame ette, et jõuda enda eelistatud tulevikuni?


Meistriklass toimub inglise keeles.

Vaata meistriklassi põhjalikumat inglisekeelset tutvustust SIIT.


"Mul on väga hea meel, et meil on võimalik pakkuda Eestis sellist kõrgetasemelist tulevikuseire põhimõtete ja meetodite koolitust. Tegemist on väga praktilise koolitusega, kus lisaks sissejuhatusele tulevikuseire meetoditesse saavad osalejad mitmed praktilised tööriistad, mida loovalt rakendada ettevõtete tasandil probleemide lahendamiseks. Siiani on Eestis pigem räägitud tulevikuseirest makrotasandil, meie tahame selle viia ettevõteteni ja näidata, et tulevikuseire meetodite ja tööriistade loov kasutamine ettevõtete tasandil ei pea ilmtingimata olema raketiteadus, et see tõesti aitab ettevõtteid oma probleemide lahendamisel ning et neid meetodeid ja tööriistu on võimalik edukalt rakendada rohepöörde elluviimisel praeguse määramatuse tingimustes. Koolitajad Angela Oguntala ja Luke Sturgeon on väga kogenud tulevikuseire koolitajad, kelle klientide hulka kuuluvad IKEA, Google, Philips, Heineken jpt (vt ka greyspace.studio)."Tiia Vihand, Eesti Disainikeskuse juht


REGISTREERI SIIN

NB! Meistriklassi mahub kuni 20 inimest, seega võimalikult varane registreerimine tagab kindla koha.


Koolitajad:


Angela Oguntala kuulub disainistuudio Greyspace asutajate hulka, mis teeb koostööd
organisatsioonidega eesmärgiga prognoosida soovitud tulevikku ja sillutada teed selleni jõudmiseks. Ta on tegutsenud erinevates sektorites alates haridusest ja poliitikast kuni tervishoiu, rahanduse ja moetööstuseni. Tema töö eesmärk on kutsuda üles kaaluma esile kerkivaid väljakutseid ja võimalusi, teavitada võimalikest strateegiatest ning kujundada uut mõtteviisi.

Angelal on lisaks põhjalikud teadmised kollektiivsest fantaasiast, jätkusuutlikest
üleminekutest ja eksperimentaal-setest protsessidest, mis toetavad innovatsiooni. Tema klientide hulka kuuluvad muuhulgas IKEA, Hermès, Philips, Sky, Maailma
Majandusfoorum, Maailma Kaubandusorganisatsioon ja Microsoft. Angela Oguntala on organisatsiooni Salzburg Global Seminar stipendiaat.

ÜRO Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Amet (OICT) ja Ars Electronica on andnud
talle tema tegevuse eest Tuleviku innovaatori aunimetuse. Ta on pidanud arvukalt ettekandeid tuleviku teemal TED, NPR ja teistel rahvusvahelistel üritustel.
Luke Sturgeon on tulevikuseire, disaini ja innovatsiooni ekspert. Ta on disaini- ja tulevikukonsultatsioonifirma Greyspace asutajapartner. Ülemaailmne ekspert esineja, Ühendkuningriigi disaininõukogu kaastöötaja, kuningliku kunstikolledži külalisteaduskond, Ühendkuningriigi kunsti- ja humanitaarteaduste teadusnõukogu liige ning ettevõtte Urgent Optimists asutaja, futurist. Ta aitab organisatsioonidel juurutada tulevikuseire põhimõtteid ja tuleviku mõtlemist organisatssioonide disainiprotsessidesse ning teha uuendusi muutustes maailma jaoks.

Luke on prototüüpinud 24-tunniseid ümbritsevaid tulevikukogemusi kogu linnas, ümber kujundanud globaalsete meeskondade tööviisi ning integreerinud ettenägelikkust ja pikaajalist mõtlemist disaini- ja innovatsiooniprotsessidesse peaaegu kahekümne aasta jooksul. Ta on töötanud erinevates tööstusharudes klientidele, sealhulgas: Alfa Romeo, Alzheimer's Research Trust, Apple, Benetton, Clairol, Coca-Cola, Escada, Fiat, Head & Shoulders, Hermès, Honda, Hewlett Packard, KPMG, Lacoste, LG Electronics, Maserati, Microsoft, Oracle, Paramount, Philips Healthcare, Range Rover, SwissLife, Maailma Majandusfoorum, Universal, Vauxhall, Wikimedia Foundation.