ESG ja Euroopa Liidu kestlikkuse regulatsioonide infoseminar

ESG ja Euroopa Liidu kestlikkuse regulatsioonide infoseminar


Kuupäev: 24. mail 2023

Kell: 10:00-13:00

Asukoht: Eesti Disanikeskuse kontoris (Telliskivi 60a/7)

Osalustasu: 45€ + KM; disainibüroode võrgustiku liikmetele 40€ + KM


Registreerimine kuni 22.05.2023 

Registreeri end siin


Eesti Disainikeskus ootab disainereid, ringmajanduse ja -disaini spetsialiste, jätkusuutlikkuse eksperte ja ettevõtete esindajaid ESG ja Euroopa Liidu kestlikkuse regulatsioonide infoseminarile. Räägime, mida tähendab ESG teemadega arvestamine ettevõtte ärimudeli, strateegia, toodete ja teenuste kujundamisel. Millised Euroopa Liidu jätkusuutlikkuse ja ESG regulatsioonid ettevõtteid enim mõjutavad, kuidas see on seotud kestliku disaini ja ringdisainiga ning mil viisil hakkab mõjutama disainerite tööd.

Oma kogemusest räägivad jätkusuutlikkuse agentuuri Sustinere eksperdid, kes nõustavad igapäevaselt kümneid äriettevõtteid jätkusuutlike praktikate loomisel ja elluviimisel. Seminaril on võimalus esitada ekspertidele küsimusi ja saada vastuseid oma ettevõtte-spetsiifilistele küsimustele.


Käsitletavad teemad:

  • ESG kontekst, olulisus ja tervikvaade – miks ja kuidas ettevõtted sellega tegelevad;
  • Euroopa Liidu rohelepe ning selle peamised regulatsioonid, mis ärisektorit mõjutama hakkavad: taksonoomiamäärus (Taxonomy Regulation) ning kestlikkusteabe direktiiv (Corporate Sustainability Reporting Directive);
  • Euroopa Liidu ökodisaini direktiiv (Ecodesign for Sustainable Products) ja laiendatud tootjavastutuse (Extended Producer Responsibility) nõuded;
  • Ettevõtete ja toodete süsiniku jalajälje arvutamine ja kliimamõju vähendamine läbi ringdisaini ja ringmajanduse.

Seminari viivad läbi Sustinere meeskonna eksperdid:

Paula Kristel Kaljula – Sustinere keskkonnaekspert, kes aitab tootmisettevõtetel viia läbi roheauditit ning luua roheteekaarte, -strateegiaid, sh seade eesmärke ja mõõdikuid, kujundada arendustegevusi. Ta on töötanud näiteks Thermory, Barruse jt tootmisettevõtete roheplaanide loomisega. Paulal on pikk kogemus tootmisettevõtte eri positsioonidel tööks insener-tehnilistele ülesannetele hindas ta uute ja olemasolevate tootmisseadmete, -tehnoloogiate ja materjalide keskkonnamõju ning leidis lahendusi parendamiseks. Tal on kogemus keskkonnajuhtimissüsteemi (ISO 14001 ulatuses) rakendamises ja auditeerimises. Paulal on keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia magistrikraad TalTechist.


Els Heile – Sustinere ESG regulatsioonide ekspert, kes aitab ettevõtetel mõista EU jätkusuutlikkuse ja ESG regulatsioonide nõudeid (sh taksonoomiamäärus, kestlikkusteabe avalikustamise direktiiv CSRD) ning kujundada vastavaid protsesse ja struktuure ettevõttes; ta on nõustanud ja juhtinud ettevõtete ESG poliitikate ja strateegiate loomist. Elsi klientideks on muuhulgas EASi ja Kredexi ühendasutus, Harju Elekter, Tallink, airBaltic, Utilitas, Alexela, Eksprss Grupp, LHV, Swedbank, BaltCap, Coop Pank jt. Tal on International Human Rights and Law magistrikraad Lundi Ülikoolist.


Hanna Võrk – Sustinere keskkonna ärisuuna juht ja keskkonnaekspert, kes juhib ettevõtete ja nende toodete süsiniku jalajälje analüüse. Hanna klientideks on olnud tootmisettevõtted Thermory, Barrus, Regionaalhaigla, Hoolekandeteenused, Tallinna Kaubamaja Grupp, Hepsor, Foxway jt. Tal on keskkonnatehnoloogia magistrikraad Tartu Ülikoolist.