WENDRE - tootjabrändist tootebrändiks


Suur tööstusettevõte võib toimida väga erineva ärimudeli alusel ning luua lisandväärtust erinevas protsessi osas. Wendre on üks Eesti suurimatest tööstusettevõtetest, mis valmistab edukalt masstoodangut.

Ei, nad ei konkureeri Hiinaga, sest Hiina mass on oluliselt suurem kui Eestil. Euroopale sobib Eesti suurusjärk massis rohkem - Wendrest väljub aastas ligi 12 miljonit tekki-patja, rääkimata usaldusväärsusest.Kuni aastani 2011 tegutses Wendre kõigutamatult eduka allhanke ettevõttena, pakkudes kvaliteetset tööstusteenust Euroopa vägevatele. Allhankijaks olemine tähendas, et ettevõte reeglina ei müünud oma kaubamärgi all toodangut, oma tootebrändi ei olnud olemaski. Enamus kaubast müüdi pakendis, kus Wendre oli märgitud vaid anonüümse numbrireana. Seejärel turuolukord muutus – suurima tellija vähenevate mahtude kõrval kasvas oluliselt uute klientide väiksemate tellimuste hulk. Ettevõte hakkas tootma väiksemaid koguseid, masinaid tuli pidevalt ümber seadistada, tootmisefektiivsuse näitajad hakkasid tasapisi langema. Tuli hakata mõtlema uutele võimalustele. Kuigi esmapilgul tundub, et kui on olemas toode ning ka kaubamärk, siis ei saa olla keeruline hakata müüma tooteid oma brändi alt. Tegelikkus on aga mitmetahulisem ja protsess on pikem – tegemist on uude ärimudelisse liikumisega.


Peter Hunt ja meeskond 

Vaja on kahte lihtsat asja. Esiteks omanikku, kes ei väldi suunamuutust ning on valmis kuulama ja meeskonda usaldama. Teiseks initsiatiivikat meeskonda ettevõttes, kes võtab vastutuse ja julguse suurt laeva pöörama hakata hoolimata kõikidest veealustest ja -pealsetest karidest. Wendre õnn on olnud need kaks olemasolevat “lihtsat asja”. Otsustati, et ainus mõistlik tee on oma tootebrändi ning tootemaailma loomine. Juhuse tahtel alustas sel hetkel Disainibuldooseri programm, milles kahe aasta jooksul osaleti ning mis tõi mõne vastuse ehk kiiremini kätte, kui ise otsides.

Disainijuhi Joel Volkoviga leiti koostööpartner Brand Manual, kelle abil otsustati, millised on 7 sammu jõudmaks oma selge identiteedi, brändi ja tooteportfellini. Kuna bränd on lihtsamas tõlgenduses kujutlus ettevõttest inimese peas, siis selle pildi tekkimiseks vajaliku graafika, sõnumite, piltide, sidustoodete, müügikanalite, materjalide jpm loomine saigi järgnevate aastate tegevuseks.


Millist toodet te soovite?

Samal ajal tuli ettevõttel edasi tegeleda tavapärase tootmise efektiivistamisega ning müügimahtude tagamisega. Masstootmine ei saa oodata loomeprotsessi läbimise taga, müük peab toimima pidevalt. 2012. aastal oli ettevõttes ligikaudu 600 töötajat, mis oli väga suur vastutus. Niisiis jätkati kogu tavapärase ettevõtte tegevuse kõrvalt uute müügikanalite otsimist. Klientide soovidele reageeriti paindlikult - pakuti paljude erinevate suurustega ja erinevatest materjalidest tooteid. See viis ühel hetkel olukorrani, kus müügiosakond lubas täita klientide eriilmelised soovid, sest piire ei olnud ette pandud ning tootmine pidi suure osa ajast tegelema seadmete ümberseadistamise mitte oma põhitöö – tootmisega. 

 Veidi täpsustavat taustainfot: riigiti on magamisharjumused väga erinevad. Mõnes riigis tahab inimene magada padjaga suuruses 60*70 cm ja tekiga 160*200 cm, kuid teises riigis padjaga 50*80 cm ja tekiga 140*190 cm. Wendre müüb 41 riigis, seega on erinevaid mõõdu, kaalu ja materjalisoove sadu. Kuid tootmises tähendab see pidevat ümberseadistamist ehk kulu. Nii jõuti kiiresti mõistmisele, et midagi on vaja muuta. 

 Koostöös disainibüroo Brand Manualiga kaardistati vajalikud protsessid ning asuti astuma samme korrastatud tooteportfelli poole. Eesmärgini jõudmiseks võeti ette pikk teekond, mille jooksul viiakse läbi mitmeid erinevaid muudatusi nii ettevõttesiseselt kui visuaalselt. Paralleelselt alustati koostööd veebiagentuur OKIA’ga – käivitati uus korporatiivne veeb, arendamisel on tooteveeb ja digitaalne müügitööriist. Mõlemad koostööpartneriks valitud agentuurid on tuntud tegijad Eesti turul ning Wendre ei ole pidanud pettuma. Uue tooteperekonna, hea une- ja puhkekeskkonna loomine kliendile tajutaval terviklikul kujul on suur töö, mis nõuab professionaalset tuge. Strateegilise partneri vahetus tähendaks suurettevõttele parimal juhul vähemalt paarikuulist seisakut kirjeldatud protssessides, mis tooks ka rahaliselt kaasa täiendavaid investeeringuid.


Tunneli lõpus on valgus

Ei ole olemas õiget ega vale teekonda oma brändini, on teekond, mis viib oodatud sihtpunkti ja teekond, mis viib eikuhugi. Eelmise aasta lõpus tutvustati ettevõtte 1000’le töötajale uut identiteeti ja kõike sinna juurde kuuluvat. Muudatusi on näha ettevõtte hoonel, fuajees, näidistesaalis, müügimaterjalides, kommunikatsioonis ning loomulikult toodetel. Kõik ei ole veel valmis, protsess kestab, töös on pakendikontseptsiooni-, müügitoetusvahendite-, korporatiivsete infokandjate, müügikanalite jne loomine. Kuid eelolevaks sügiseks peaks keerulisem osa muudatustest seljataga olema.

Ettevõtte turundus on saanud uue hingamise, tegutsemas on vastloodud tootearenduse osakond, ettevõttes on palgal kaks disainerit, välja on kujunenud protsessid, mis on omased oma brändi all müüvale tööstusettevõttele. Wendre on usaldusväärne koostööpartner. Ettevõtte suurimad kliendid tagavad tänaseni üle 65% ettevõtte tootmismahtude täitmisest. Nende kõrvale on kasvatatud kliendiportfell partneritest, kelle tellimused ei ole võibolla nii massiivsed, kuid ettevõtte riskid on maandatud – võimalus on müüa nii privat label tootmisteenust masstellijale kui ka oma brändi toodet väiksemate tootmismahtude katmiseks. Oma brändiportfelli olemasolu aitab optimeerida masinate seadistusi ning lihtsustada ettevõttesiseseid protsesse tellimusest kauba väljastamiseni. Kuigi aeganõudev brändi ja tooteportfelli loomine tähendab arendusperioodil suurt aja ja rahakulu, on ettevõte valitud teega rahul. 

Oma brändi loomise käigus luuakse lisandväärtus nii ettevõttesisestele protsessidele kui lõpptootele ning tulevikus nähakse suurt müügikasvu potentsiaali mitmetel Euroopa turgudel. Wendre liigub sinna poole, et ka Eesti inimene saaks poest valida koduriigis toodetud WENDRE sildiga magusa une vabriku tooteid – hiigellaev on kurssi muutnud, mis on Eesti tööstusmaastikul erakordne sündmus.

Klient: Wendre AS
http://www.wendre.com 

Disainibüroo: Brand Manual OÜ
http://thebrandmanual.com 


graafiline disain, Identiteet, Teenusedisain, Pakend, Tekstiilidisain, Disain ettevõttes, Brand Manual, disainibuldooser