Valitsusasutuste ühtne graafiline identiteet

2014. aasta algusest on Eesti Vabariigi valitsusasutused kasutanud ühtset graafilist identiteeti. Üle 70 erinevat logo ja identiteeti on asendunud ühe, ühtse stiiliga, mis baseerub riigivapi kolmel lõvil ja riigilipu sinisel, mustal ja valgel.

Riigivapi kolm lõvi on saanud veidi moodsama, tüporaafilise töötluse. Graafilised rakendused on puhtad ja moodsalt rahvuslikud. Valitsusasutuste protokolliline suhtlus kasutab paralleelselt uuele logole ka olemasoleva väikest ja suurt riigivappi. Uue identiteedi kasutusaeg on planeeritud 15 aastat.

Branding, visuaalne identiteet, logod, valitsusasutus, disainibüroo Velvet

Projekti märksõnadeks olid keerukus, kõikehõlmavus ja mastaapsus. Kümned ministeeriumide allasutused vajasid ühtset nägu. Sajad meeskonnad ühtset identieeti. Tuhanded teenistujad tööriistu, millega uut identiteeti ellu viia.


Branding, visuaalne identiteet, logod, valitsusasutus, disainibüroo Velvet

Tegu on ennekõike süsteemiga, mis „üldiselt üksikule“ printsiipi järgides defineerib põhireeglid ning rakendab neid erinevates elujuhtumites. Oluline oli olla oma disainivalikutes järjepidev ning põhjendatud. Identiteedi kasutamine on detsentraliseeritud – kujundusi loovad teenistujad ise, kasutades kujunduspõhju ja –juhiseid.


Branding, visuaalne identiteet, logod, valitsusasutus, disainibüroo Velvet

Tulemus:
1 300 000 kodanikku-suhtluspartnerit
10 000 teenistujat-kasutajat
4 000 eelkujundatud logofaili kõigi ametite nimede, keelte ja failivormingutega
150 eelkujundatud blanketti-trükist-kaarti
35 tundi kasutajakoolitusi ministeeriumide kommunikatsiooniinimestele
1 keskne brändiraamat
0 eurot kulu vabavaralise fondi kasutamisel


Branding, visuaalne identiteet, logod, valitsusasutus, disainibüroo Velvet


Branding, visuaalne identiteet, logod, valitsusasutus, disainibüroo Velvet

Tellija: Riigikantselei
www.velvet.ee/common-visual-identity-for-governmental-institutions-of-estonia/
2013-2014

Disainibüroo: Velvet
www.velvet.ee
graafiline disain, Velvet, avalik sektor