Teamweek

Teamweek – peamiselt loovmeeskondadele suunatud projektiplaneerimistarkvara – pole oma disainiarmastuse tõttu start-upi maailmas just kõige tavapärasem tegija.

Nende koostöö Eesti disainiagentuuride Haiku ja Fraktaliga ulatub mitme aasta taha ja üheskoos on jõutud põnevate tulemusteni, mis ei ole oma loovas lähenemises eeskujuks mitte ainult Eesti, vaid kõikjal.Mõne aja eest, kui Teamweek vajas oma kasutajate vajaduse paremaks mõistmiseks kogenud disaineri kätt, pöördus Teamweeki tootejuht Marit Martin oma murega Kaupo Kõrva poole. Tulemuseks on rahvusvahelises konkurentsis kanda kinnitav ja tuhandetelt kasutajatelt kiitust pälvinud UI. Erakordseks ei tee kasutajamugavust ainult kaunis välimus, vaid ka detailideni läbimõeldud loogika ning startupile omane tahe aja edenedes muutuda. Nõnda pannaksegi tavapärasest rohkem rõhku kasutajate soovide ja vajaduste mõistmisele ning neist tulenevate muudatuste disainimisele. Muide, need plaanid pannakse paika ning avalikustatakse blogis iga kolme kuu tagant.Möödunud suve alguses jõudis Teamweek aga arusaamale, et nende avalik nägu ei võimalda potentsiaalsete uute kasutajateni toimetada ei toote esteetilist ega kasutajamugavusele rõhuvat aspekti. Kuna aastatepikkune koostöö Fraktaliga oli viinud sügavama teineteisemõistmiseni, pöördutigi nende poole.
CVI-d luues võttis selle autor Martin Voltri aluseks disaini terviklikkuse printsiibi, millest sündis ka tootest tulenev ja infograafika alustega flirtiv peamine kujunduselement. Tulemus on lihtsastikasutatav, paindlik, palju kasutusvõimalusi ja -vabadust pakkuv ning esteetiliselt nauditav, kuid mis peamine – toote ümber ehitatud visuaalid võimaldavad seda vaevata visuaalsesse kommunikatsiooni kanda.

Seda illustreerib suurepäraselt ka Tajo Oja disainitud ning Paavel Liigi mobiilsesse vormi valatud ja Stepan Bolotnikovi programmeeritud veeb, millele annavad lisamõõtme Kaspar Kannelmäe illustratsioonid. Mitme kuu vältel käidi läbi mitu võimalikku lähenemist, telliti Henno ja Liisa Lutsult tagasihoidlik päisevideo ning lihviti koos Teamweeki meeskonnaga tekste. Tulemuseks on selgelt konkurentidest eristuv ning omanäoline veebileht, mis eirab veebitööriistade visuaalse kommunikatsiooni tavasid ning toob mängulisel viisil laiema avalikkuseni Teamweeki põhiväärtuseid ("Tööta targalt, mitte palju!"), püüdes otse kõnetada projektijuhte.


graafiline disain, illustratsioon, veebidisain, Disain ettevõttes