Raamatupoest meelelahutuskeskuseks

2009. aastal oli Apollo 7 raamatupoest koosnev kett.
Ettevõte kuulus Rautakirja gruppi, teiste hulgas ka Videoplanet videolaenutus, Filmipood, Forum Cinemas, R-kiosk, Lehepunkt jt.  Ettevõtete vahel puudus sünergia ja igasugune kokkupuude.

Probleem
Raamatupoe ärimudel oli aegumas, sest digimaailm oli hakanud muutma inimeste harjumusi alates ostmisest lõpetades meelelahutuse tarbimiseni. Vajadus oli muuta teeninduskontseptsiooni vastavalt
tarbijate ootustele ning tagada jätkusuutlikkus.


Teenusedisain, brand manual, apollo, teenusearendus, brandi struktuur, teenuse kontseptsioon

Lahendus
Kuidas see saavutati?

1) Intervjueeriti kõiki osapooli – juhtkonda, töötajaid, koostööpartnereid, tarbijaid;

2) Vastavalt tagasisidele prototüübiti visuaalselt uued ärid ja keskkonnad uue teenuskontseptsiooniga;

3) Koostöös sisearhitektide, ostujuhtide, arenduse, müügi- ja personaliosakonnaga täiendati mudelit ning pandi paika prioriteedid ja tegevuskava;

4) Töötati välja sisekommunikatsiooni materjalid kõigi töötajate kaasamiseks;

5) Jätkus uue teenusekontseptsiooni juhtimine ja järelvalve.

Teenusedisain, brand manual, apollo, teenusearendus, brandi struktuur, teenuse kontseptsioon

Tulemus

Rautakirja grupp restruktrueeriti ning iga üksus sellest hakkas taas
tootma kasumit.

- raamatute kõrval on Apollo turuliider muusika, video ja lauamängide
müügis, 2016 ka suurim kinokett Eestis;

- multikino lansseerimine Pärnus, seejärel Solarises ja Mustamäel on
olnud osa pikaajalisest strateegiast liikuda tarbijale lähemale;

- kasum on investeeritud edasiarendusteks.

Teenusedisain, brand manual, apollo, teenusearendus, brandi struktuur, teenuse kontseptsioon

Klient: Apollo (Holding OÜ)
www.apollo.ee

Disainibüroo: Brand Manual
thebrandmanual.comTeenusedisain, Brand Manual