Päästeameti poolt korraldatud konkursi võitjaks osutus AKU

Tuleviku pääste alarmsõidukite disainilahenduse konkursi võitjaks osutus AKU ideekavand ‘‘Trio‘‘


2020. aasta eelviimasel päeval kogunes Päästeameti ja koostööpartneritest moodustatud žürii Erika tn 3 nõupidamiste saali, et selgitada välja parim pääste alarmsõidukite uus disainilahenduse kavand.


Tegemist oli kutsutud kaheetapilise konkursiga ning teises voorus jätkasid disainilahendused: „Trio“ (AKU), „Dünaamiline“ (Ruum 414) ja „Modulaar“(Ruum 414). Üheteistliikmeline žürii hindas parimaks disainibüroo AKU ideekavandi ‘‘Trio‘‘, milles nähti kõige rohkem potentsiaali, et kujundada antud kavandi põhjal ühtne terviklahendus pääste alarmsõidukite eritähistamiseks.

AKU poolt väljapakutud disainilahendust peeti rahulikuks ja tasakaalukaks, mis sobib hästi eestlasliku olekuga. Samuti peeti oluliseks asjaolu, et uues disainilahenduses on säilinud praeguse alarmsõidukite kujundusega sarnased elemendid (valged triibud), lisades uue nüansi (kollase triibumustri).


Konkursi võidutöö vajab veel edasiarendust, näiteks lisatakse sõiduki esiosa tähistused, ühtlustatakse kirjafondid, muudetakse Eesti lipu märgise asukohta, kujundust jne. Lisaks eeldab uue ideekavandi töösse rakendamine muudatuste tegemist ka seadusandluses.


Žürii koosseisu kuulusid:

Kuno Tammearu (Päästeameti peadirektor)
Kaire Rannik (Eesti Disainikeskus)
Kristi Rummel-Kottise (Disainiosakond OÜ)
Toomas Tammisto (Kruze Disain OÜ)
Raiko Reimann (Siseministeerium)
Jaanis Otsla (Sisekaitseakadeemia)
Toomas Arumägi (Tõrvandi Päästeselts)
Marko Rüü (Põhja Päästekeskus)
Renee Tammet (Lääne Päästekeskus)
Silver Konksi (Lõuna Päästekeskus)
Indrek Pung (Ida Päästekeskus)


Konkursi ettevalmistamist ja läbiviimist aitas korraldada Eesti Disainikeskus. Võta meiega ühendust kui vajad abi disainikonkursside ja hangete läbiviimisel: info@disainikeskus.ee

//

Nii AKU kui ka Ruum 414 kuuluvad Eesti Disainibüroode võrgustikku, kuhu hetkel kuulub 50 disainibürood/disainistuudiot. Võrgustiku andmebaasiga saab tutvuda siin.