Kuu disainer – Veiko Liis

Tootedisainerit Veiko Liisi on nimetatud Eesti majanduse päästjaks. Päästab  ta seda piimakannudega, mida on tänaseks müüdud juba üle 50 000. Ja kuigi voldkikkannud (uue nimega Exopak) on üle paari aasta jälle teemakorras, täidavad tema päevi nii mööblikollektsiooni arendamine kui füüsikaraamatute illustreerimine.
Mis sa hetkel teed?
Töötan disainifirmas Taikonaut tootedisainerina. Igapäevaselt tegelen tehniliste jooniste vormistamisega, maketeerimisega, prototüüpide tootmise organiseerimisega, tootmiskulude arvestamisega jne. Firmas Foldplast arendame edasi voldikkannu, mille nimi on nüüd Exopak. Selle puhul tegelen hetkel rohkem brandi arendusega. Disainitöö kõrvalt joonistan illustratsioone ja storyboarde. Sügisel said valmis pildid raamatule "Kas sina tead? Huvitav füüsika meie ümber". Samuti kujundan uut mööblikollektsiooni, kuhu kuulub ka tünnlaud "Move-O-Round".


 Mis on hea disain? 

 Hea disain on palju sügavam kui väline kuju, ent välisest kujust ei saa kuidagi üle ega ümber, sest see on igal füüsilisel objektil. Väline kuju võib aga hoolikal vaatlusel kõneleda kasutatud materjalidest, kasutusmugavusest, terviklikust sümbolist, toote valmistajate suhtumisest oma töösse, eetilistest valikutest ja paljust muust. Hea disain muudab kasutajate igapäevast elu tähendusrikkamaks ja tundeküllasemaks.

Millise disaineri nahas sa sooviksid ühe päeva elada? Ja miks? 

 Huvitav oleks minna ajas tagasi ning jälgida päeva jooksul, kuidas töötas Le Corbusier. Mõnes mõttes võime siiani oma igapäevases keskkonnas näha modernismi jooni. Le Corbusier loomingus segunevad nii arhitektuur, disain kui ka skulptuur, ta kasutas arhitektuursete vormide juures struktuure, mille alguspunkt asub maalikunstis. Huvitav oleks näha neid hetki, kui mängleva kergusega loodi mõned siiani kasutusel olevad esteetilised kujundid. 
Millise hinnangu sa annad Eesti disainiskeenele? Kas ja kuidas saaks paremini? 

 Arvan, et Eestist ei pea tingimata saama disainimaa sellisel kujul, nagu me nimetame disainimaaks Taanit, Soomet, Itaaliat, Hollandit. Nendes riikides on olulisel kohal tootmine. Eesti võib olla ökomaa, ääremaa või metsiku mõtlemise maa. Eestis on täiesti omanäoline, väga väike, väga kirju mõtteviis, mis end disainiks nimetab. Disain on siin kord kunstkäsitöö (männijuurtest mööbel või kaltsuvaip), kord sõiduvahendite tuunimine, kord sisekujunduselementide valimine, kord robotide ehitamine, kord ehete valmistamine, kord tehniliste sõlmede välja töötamine. See kirju, ebaühtlane, kõikide ülejäänud valdkondadega läbipõimunud muster annab omalaadse väärtuse. Iga disainer tegutseb oma suunaga ja mingi pilt sellest tekib, aga seda pole nii lihtne üheselt määratleda. Väikestele mastaapidele vaatamata on siin loovust väga palju. Terminit "disain" võiks julgelt kõikjal kasutada. Võiks leida seoseid esmapilgul väga erinevate asjade vahel.

Tootedisain, Pakend, Kuu disainer