Konkurss teenusedisaini pakkujatele

Pakkumus peab olema esitatatud digitaalselt allkirjastatuna 6. maiks 2019, kell 14.00.

Eesti Noorsootöö Keskus (ENTK) hangib juhtivkoolitajat kohalikele omavalitsustele suunatud arenguprogrammi läbiviimiseks.

Lae lähteülesanne alla siit

Peamised märksõnad:

-       Arenguprogramm sihtgrupiks on Eesti kohalikud omavalitsused (orienteeruvalt 15), igast osalevast omavalitsusest oodatakse osalema 2-3 esindajat.

-        Arenguprogramm viiakse ellu perioodil august – detsember 2019

-       Arenguprogrammi tulemuseks on omavalitsuse terviklik noorsootöö korraldusmudel või selle osa, mis valmib programmi käigus koolitaja toel KOVi individuaalseid vajadusi arvestades.

Pakkumusega esitatakse:

-        Sisuline pakkumus Vormil 1

-        Pakkuja varasema kogemuse ja meeskonna ülevaade Vormil 1 (+ CVd)

-        Arenguprogrammi eelarve Vormil 2 


Pakkumus esitatakse digitaalselt allkirjastatuna 6. maiks 2019, kell 14.00 ostumenetluse eest vastutava isiku meiliaadressile: Marden Muuk, Marden.Muuk@entk.ee.
Hilisemalt laekunud pakkumusi ei võeta arvesse.Teenusedisain