Eesti Ornitoloogiaühing otsib uut logo

Eesti Ornitoloogiaühing kuulutab välja logo konkursi, mille eesmärk on luua Eesti Ornitoloogiaühingule kaasaegne visuaalne identiteet.

Konkursil võivad osaleda nii juriidilised kui ka füüsilised isikud. Konkursil osaleja võib esitada kuni kolm erinevat ideekavandit. Konkurss on avalik, kõigile huvilistele ning võistlustulemuste väljaselgitamiseni anonüümne.

Ideekavandite esitamise tähtaeg on 17. november 2019. Ideekavandid tuleb saata e-aadressil eoy@eoy.ee. Kavandile lisada esitaja kontaktandmed (nimi, e-aadress, telefon). Lisatud peab olema ka kavandi idee kirjeldus.

Tingimused logo ideekavandile:
– Logol peab olema kujutatud Eesti Ornitoloogiaühingu vapilind suitsupääsuke.
– Logo täisversiooni puhul kasutatakse koos kujutist ja teksti "Eesti Ornitoloogiaühing".
– Kujutised logol peavad olema selged ja üheselt mõistetavad.
– Logo peab olema kasutatav trükistel, veebis, reklaampindadel, meenetel jm oluliselt vähendatud kui ka suurendatud kujul.
– Logo tuleb esitada nii must-valge kui ka värvilisena.
– Logo peab olema tehtud vektorgraafilisena (näiteks .ai, .cdr või .eps) ja esitatud .pdf formaadis.

Esitatud tööde hulgast selgitab võitja välja Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu.

Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid:
– logo sobivus Eesti Ornitoloogiaühingu olemusega;
– logo atraktiivsus ja mõistetavus;
– logo originaalsus ja kaasaegsus;
– logo kasutamise võimalusterohkus.

Ideekonkursi tulemused avalikustatakse hiljemalt 19.12.2019 Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehel www.eoy.ee. Auhinnafondiks on 2800 eurot (I koht 1000 eurot, millele lisandub 1000 eurot stiiliraamatu koostamise eest, II koht 500 eurot, III koht 300 eurot). Auhindade jagunemise otsustab Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu. Sobivate tööde puudumisel on Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogul õigus auhindu mitte välja anda.

Konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest lähevad auhinnatud ideekavandi(te) autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad varalised ning võõrandatavad isiklikud õigused üle Eesti Ornitoloogiaühingule.

Konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et esitatud töö on esitaja originaallooming ja töö autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.

Eesti Ornitoloogiaühingul on ideekavandi realiseerimise käigus õigus teha vajadusel logo ideekavandis muudatusi koostöös ideekavandi autoriga.

Võitja esitab stiiliraamatu PDF formaadis, milles on määratud logo:
– kasutamine (sh kirjablanket, kodulehe päis, esitlusmaterjali slaid, tänukiri, meened jm),
– värvikoodid (CMYK, Pantone, WEB),
– logo kirjatüüp.

Lisainfo:
Margus Ots
Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja
margus.ots@eoy.ee
www.eoy.ee