Eaton

Ten Twelve töötas välja uue põlvkonna akukapi UPS seadmetele.

Akukapi näol on tegemist väga hinnatundliku tootega – lõppklient maksab ju akude, mitte kapi eest. Suurtest tootmismahtudest johtuvalt on arvel iga kilogramm.

Projekti käigus otsisime võimalusi nii akukappide hooldusaja lühendamiseks, kui tootmishinna vähendamiseks. Koostu FEA analüüside abil selgitasime välja kõige sobivama konstruktsioonilahenduse. See võimaldas saavutada maksimaalse kandevõime võimalikult vähese materjalikuluga. Töös lähtusime tootja spetsiifilistest tehnoloogilistest eelistustest.


Uue põlvkonna akukapp võimaldab lihtsamat kaablite haldust tänu selleks arendatud kanalitele. Materjalikulu ja kandevõime suhe on eelnenud põlvkonnaga võrreldes märkimisväärselt paranenud


Disainibüroo: Ten Twelve
www.tentwelve.ee
Tootedisain, Ten Twelve