Disaininädal 2023 Eindhovenis: Uus lähenemine disaininarratiividele ja ühiskondlikele missioonidele

21. - 29. oktoober 2023 toimus Eindhovenis Hollandi Disaininädal. Üritus tõi esile uue lähenemise teemade jaotusele, keskendudes erinevatele disaininarratiividele ja nende sisulistele missioonidele.

Nädala keskmes olid viis peamist disaininarratiivi: autoridisain ja kollektsioneeritav disain, spekulatiivne ja sotsiaalne disain, toote- ja käsitöödisain, teenuste- ja innovaatiline disain ning iseseisev ja kriitiline disain. Iga narratiiv esindas spetsiifilist lähenemist disainile, olles seotud erinevate loominguliste vormide, uurimuste ja praktiliste rakendustega.

Need teemad olid omakorda jaotatud missioonideks, mis käsitlesid planeedi jätkusuutlikkust ja taastumist, tervist ja heaolu, võrdset ühiskonda ning digitaalset tulevikku. Igas missioonis rõhutati disaini olulist rolli ühiskonnas, olgu see siis looduse säilitamisel, elukeskkonna kujundamisel, tervise parandamisel või ühiskondlike probleemide lahendamisel.


Dutch Design Week 2023


Disaininarratiivid

Autoridisain ja kollektsioneeritav disain
Narratiivi aluseks on kunstiline uurimine ja individuaalne eneseväljendus, mida tõlgendatakse objektideks ja teisteks loomingulisteks või kontseptuaalseteks vormideks.

Spekulatiivne ja sotsiaalne disain
Selle vaatenurgaga tegelevad disainerid on osavad ootamatute mõtteprotsesside uurimisel ja võtavad lähenemise, mis eemaldub harjumuspärasest. See avaldub disaini-uurimuses või (sotsiaalsetes) sekkumistes.

Toote- ja käsitöödisain
Kõik, mida kasutame, on disainitud. Kõik need tooted ja materjalid nõuavad mitmekülgseid meetodeid, oskusi ja teadmisi.

Teenuste- ja innovaatiline disain
Kiiresti arenevad digitaalsed ja tehnoloogilised suundumused tekitavad mitmesuguseid küsimusi. Disainerid vastavad nendele küsimustele, läbimurdelistele kontseptsioonidele ja praktilistele rakendustele.

Iseseisev ja kriitiline disain
Alati on disainereid, keda ei saa määratleda. Iseseisva ja kriitilise töö loojad ja leiutajad, mis sageli peegeldab disaini eriala ennast.


Missioonid

Planeedi jätkusuutlikust ja taastumist võimaldav disain
Tervisliku planeedi jaoks peab disain suurendama looduse taastumist või vähemalt mitte selle taastumise teel seisma.

Elukeskkond
Meie elukeskkonna, liikuvuse ja nende loomiseks kasutatavate materjalide kujundamine käib käsikäes meie enda elukvaliteedi kujundamisega.

Tervise ja heaolu tugevdamine
Disainid, mis struktuurselt parandavad meie elukvaliteeti - alates toidust, mida sööme, kuni tervishoiu ja isikliku heaoluni - ning mis aitavad kaasa kõige väärtuslikumale, mis meil on: meie tervisele.

Võrdse ühiskonna saavutamine
Võrdsuse saavutamiseks ühiskonnas peame (üle) kujundama süsteeme ja suhtlemisviise, mis väärtustavad igaüht. Siin on võtmetähtsusega turvalisus, kaasatus ja ühendus.

Digitaalne tulevik
Meie digitaalset tegelikkust ja tulevikku uuritakse täiel määral ja sellele avaldatakse mõju disainerite poolt, alates virtuaalsetest maailmadest kuni tehisintellektini ja globaalsetest platvormidest individuaalsete kogemusteni.


Hollandi Disaini Fond

Disaininädalal oli Disainikeskusel võimalus kohtuda Hollandi Disaini Fondiga, kus saime tutvuda üksteise tegevustega ning arutada võimalikke tulevasi koostöövõimalusi. Eesti Disainikeskusel ja Hollandi Disaini Fondil on sarnased missioonid ja eesmärgid, mis keskenduvad disainikasutuse võimendamisele ühiskonnas ja disainerite toetamisele.

Hollandi disainiagentuuridel on inspireeriv 1:1 mentorlusprogramm nimega Driveing Dutch Design, kus juba kogenud ettevõtted pakuvad nõuandeid ning tuge alustavatele disaineritele. Selle programmi osaks olemine on auasi ning kogemustepõhine ettevõtlusõpe kogenud mentoritelt on väärtuslik, eriti kui disainer ei pruugi alati omada ettevõtlusalaseid teadmisi. Selline lähenemine mitte ainult ei võimalda kogemuste jagamist, vaid võimaldab ka uutel ettevõtjatel saada väärtuslikku nõu asjakohastelt mentoritelt, samal ajal tugevdades võrgustikku ja soodustades koostööd. Siin on kindlasti palju õppida.

Meie aruteludes sai selgeks, et paljud probleemid ja väljakutsed on sarnased nii Hollandi kui ka Eesti disaineriorganisatsioonide seas. Siiski märkasime, et uute teemade tutvustamine on väiksemas riigis sageli lihtsam. Hollandis on ringdisaini teemade pakett alles ettevalmistamisel ja tulevikuplaanides, samal ajal kui Eestis on ringdisaini auditi nõue juba osa roherahastuse taotlemisest.

Hollandi disainikeskust toetavad siiski mõned suuremad tööstusettevõtted, kes osalevad disainiprojektides, nagu näiteks What If Labs?, luues partnerlusi ja pakkudes tööstusdisainilahendusi reaalsetele probleemidele.


Näitused ja väljapanekud

Disaininädala väljapanekuid oli üllatavalt palju – lausa hoomamatul hulgal. Kui kunagi andis Eindhoveni linn tööd kümnetele tuhandetele inimestele Philipsi tehastes, siis nüüd on hüljatud tööstushooned andnud ruumi noortele loovettevõtetele, uurimis- ja arendusüksustele. Linna keskuses oleva kaubanduskeskuse oli vallutanud kohaliku disainiakadeemia lõpunäitus.

Piirideta loovus oli märgatav, kus disainiprintsiip ei piirdunud ainult materjalist lähtuva tajumisega. Kunagine "Keelatud linn" – Stiep-S, mis oli omal ajal ainult Philipsi tehase töötajatele avatud tööstuslinnak, esitles kilomeetrite pikkuseid väljapanekuid, mis koosnesid kunstikooli, teadusprojektide, sotsiaalse disaini ja töötusinnovatsiooni näitustest.


Isola väljapanek Hollandi Disaininädalal 2023


Üks silmapaistvamaid avastusi materjalitehnoloogia valdkonnas oli Milaano disaininädala väljapanek Isola, kus materjaliteadus kohtus kohalike disaineritega. Showroomis särasid sellest tulenevad vormi ja uuenduste mängud ning fookuses olid jätkusuutlikud praktilised lahendused meie elukeskkonnale.


Artikli autor: Mariliis Alev