Sünergiline Iseasi

▶ KES: Iseasi, iseasi.ee ▶ PARTNERID: Martin Pärn, Sven Sõrmus, Edina Dufala-Pärn, Pent Talvet ▶ KUI PALJU: 7 disainerit ▶ MIS: tootedisain, strateegiline disain, disaininõustamine ▶ KLIENDID: Aquator, Kitman Thulema, Floorin, Extery tuulik_tuge10Tuulegeneraator Tuge, tootja Konesko Iseasi tootedisainibüroo loodi 2010. aasta alguses. Alustati 4 partneriga, kellel oli kokku 60 aastat kogemust tootedisainis ja -arenduses. Koostööd olid disainerid teinud selliste tuntud tegijatega nagu Nokia, Aquator, Thulema. Eestis teenust pakkuvatest disainibüroodest tegeleb tootedisainiga kaduvväike osa ning büroode kokku lugemiseks, kus töötab üle kahe disaineri, ei ole vaja terve käe sõrmi. Iseasi tänase meeskonna liikmete vanusevahe on üle kolmekümne aasta, mis tähendab sünergiat kogemuste ja värske energia vahel. Iga tööga tegeleb erinevas koosseisus meeskond, kunagi ei tööta ühe tellijaga vaid üks disainer. Algfaasis, kus alles arutatakse töö ulatust, ettevõtte vajadusi, tööks kuluvat aega, panustavad mõtetega kindlasti vähemalt kolm disainerit. Iseasi disaineritele tähendab nende töö tervikuga tegelemist. Üksiku toote kujundamist eraldiseisvalt ettevõtte tervikpildi arendamisest tuleb harva ette. Toode ei sünni tühjale kohale, vaid luuakse läbimõeldud ärimudelisse, konkreetsele kasutajale, avatud mõtlemisega ettevõtjaga koostöös. See lihtsana näiv tõde ei ole siiski ettevõtete tavaline lähenemine ja reeglina kiputakse tootearendusega tegelema jupiti ja eraldatuna. Et oma töö edukust tõsta, on iseasi liikunud ka palju laiemale tegevusväljale, kus arendatakse tooteid koos kaasnevate teenuste ja keskkonnaga, analüüsides ettevõtte toimimist ja ärimudeleid. fm_KH_6376Fleximed - puuetega ja halvatud inimestele võimlemiseks loodud meditsiinitoode.  Uut mäge on vaja Parim klient tootedisaini büroole ongi ettevõtja, kes on valmis suuremateks muudatusteks, kui vaid ühe toote kujundus, kes usaldab professionaale ja kaasab neid oma tegevuse põhiprobleemide lahendamisse. Et disainer saaks pakkuda strateegilisi terviklahendusi, peab ta olema kaasatud kogu tootearenduse ja tegelikult kogu ettevõtte arenduse protsessi, mis teinekord võib viia ettevõtte ärimudeli ümbermõtlemiseni. On ju need tootega vastastikuses sõltuvuses. Tihti tekib tööstusettevõttes esimene mõte disaini kaasamiseks ühel lootusetul päeval, kui müük aina allamäge veereb ning tulevik tumenema hakkab. Siis loodetakse imet väikesest ja arglikust disainisüstist, mis mõne toreda päästva toote sünnitaks. Aega, vahendeid, aga eelkõige mänguruumi ja julgust uusi väärtusi luua ei ole. Sellise töö läbirääkimised jäävad iseasi büroos enamasti soiku, sest tööd tuleb teha naudinguga ja naudingut saab vaid tegevusest, mis toob ja loob tulemusi, usuvad iseasi disainerid. Tühja tööd ei luba disaineri eetika teha. Nagu ütleb Martin Pärn: “ selline ettevõte ei suuda väikeste sammudega tagasi mäest üles ronida. Uus mägi on vaja leida, mida vallutada.” Sinise ookeani vesi tundub aga külm ja ohtlik. Iseasi_Lodelei Lodelei nagi, tootja: Nils Holger Moormann 9 kuuga tooteni, kui hästi läheb Isegi kui mõni toode tundub olevat väliselt lihtne, siis selle disainiks, arenduseks ja tootmisse juurutamiseks kuluv aeg on üsna pikk - alla 9 kuu ei maksa arvestada. Kui aga tegemist on keerulisemate suurte objektidega koostöös elektroonikatööstusega või meditsiinivahendite turul või mööblitööstuses, siis kestab see koostöö aasta kuni kaks. Esmased töövahendid iseasi disainerite laual on endiselt pliiats ja paber. Esimesed ideed sünnivad ja arenevad alati paberil. Disainibüroo seintel võib imetleda disainerite visandamisoskust ning mõnel juhul isegi turule jõudnud lõpptoote ära tunda. Kuigi tehnoloogia lihtsustab paljusid disaineri ülesandeid, siis see pliiats-paber etapp ilmselt jääb alatiseks alles oma lihtsuse, kiiruse ja visuaalse selgusega. Teises etapis tulevad mängu penoplast, kartong, teip, plastiliin, vineer ja kõikvõimalikud muud kergelt ja kiirelt modelleeritavad materjalid. Nii et kes arvavad, et leiutajad on minevik, eksivad. Kui vähegi võimalik, luuakse ruumilised visandid, mis aitavad mõista toodete kasutust ja vormi. Disaineri peamiseks tööriistaks on muidugi arvuti, kus modelleeritakse kõik tooted ruumiliselt piinliku täpsusega pärast seda, kui algsed ideed on visandite ja makettide põhjal kliendiga kooskõlastatud ja esmased testimised läbinud. See töö kestab kuid ja võib keerukamate toodete juures võtta sadu ja sadu tunde aega, kuna alles siin on võimalik paika lihvida kõik toote nüansid; kuidas need asjad välja näevad, kuidas neid mugav ja hõlbus kasutada on, kuidas neid mõistliku hinnaga toota ja kuidas neid tootmisliinil koostada. Kaasaegses disainibüroos on oma koht ka 3D printeril, mis võimaldab kiirelt katsetada mõne kavandatava detaili toimimist. Prindid välja ja proovid koos kliendiga, koos kasutajaga. Isegi pärast toote tootmisse jõudmist ei jäta disainerid oma klienti üksi aidates kaasa turundusmaterjalide sünnile ja müügitegevuse kujundamisele. Seega on disaineri, inseneri ja ettevõtja koosloodud toote arendusprotsess pikk, aga läbimõeldud strateegiline investeering tasubki end ära siis, kui on tervikuna lõpuni viidud. Thulema Jüts_3 Koolimööbel Jüts, tooja Kitman Thulema Tootedisainiga maailma vallutama Viimasel paaril aastal on Martin Pärna hinnangul tekkinud Eestis rohkem ettevõtteid, kes juba on edukad ning soovivad teha tulevikku vaatavat arendustööd. Need on parimad kliendid disainibüroole. Kerkinud on huvi elektroonikatööstuse poolt, mööblitööstus on alati parimate esindajatega pildil. Hetkel on Iseasi bürool strateegiline koostöö käimas Kitman Thulemaga, Exteryga, Softrendiga ja Flooriniga, kus iseasi toimib ettevõtte välise arendusosakonnana. Suur projekt on olnud seotud rahvusvahelise meditsiinivaldkonna tootega Fleximoover, mille prototüüpi esitleti eelmisel sügisel Saksamaal Rehacare messil. Kuid põnevaid kliente oodatakse alati juurde. Loodetavasti aina rohkem ettevõtjaid Eestis mõistab, et läbimõeldud toode ja teenus on kogu äri alus – läbimõeldud lähtuvalt lõppkasutajast, logistikast, hooldusmeeskonnast, müügiprotsessist ning tootjast. Iseasi_TavaPink Tava, tootja Extery
Tootedisain, Disainibüroo