Huumi saamislugu

Kumb oli enne – ettevõte või disain? HUUM kui ettevõtja, disainerite ja inseneride ühislooming. IMG_1114 Disaini kasutavad ettevõtted võib jagada suures plaanis kaheks – disainerite loodud ettevõtted, mis toodavad paljuski käsitööna valmivaid väikeseeriaid ning ettevõtluse hariduse või kogemuse pinnalt alustavad ettevõtted, kes kaasavad disaineri toote ning brändi loomisse ja alustavad kiiret kasvu disainitud tootega eksporditurgudel. HUUM kuulub viimaste hulka. Idee Ettevõtja Siim Nellis alustas ettevõtluskatsetusi ülikoolis õpingute ajal. Sealt sai alguse kokkupuude saunadega ning saunatarvikutega. Valdkonda lähemalt tundma õppides selgus, et saunakeriste turul on olulisi tühimikke, mida võiks täita. Nimelt on saun suures osas maailmas küll tuntud, kuid pigem kui luksustoode kõrge maksevõimega tarbijale. Samas on pakutavad kerised suures osas välja arendatud vana saunakultuuriga maades ning disainile ei ole seejuures enamasti erilist rõhku pandud. Nõnda ei vasta valdav osa toodangust väga tugeva turusegmendi ootustele. Arendustöö Tavaliselt ei ole alustaval ettevõtjal liiga palju raha. Mis tähendab, et ei ole jõukohane osta teenust tuntud disainerilt või disainibüroolt. Sellisel juhul tulevad sageli mängu tudengid. Tudengitega koostöös tootearendus võib õnnestuda või siis mitte. Tegemist on ikkagi veel õppivate loojatega. HUUM kerise loomine oli Eesti Kunstiakadeemiaga koostöös edukas projekt. Siim Nellise selge nägemus vajadusest ning Mihkel Masso aktiivne disainitöö viis tooteidee ja –joonisteni, millega tasus edasi töötada. Kui disain kohtus inseneriga Eesti metallitööstusettevõttes, siis algas arendustöö uus keeruline etapp. Esimesed prototüübid rändasid prügikasti. Selgus, et tegemist on peamurdmist vajava inseneriülesandega – et esteetika ei kaoks metallitöötluse piiratud võimalustesse. Toode tuli kohandada reaalsetele tootmisvõimalustele, luua meetodid detailide valmistamiseks ning valmistoote koostamiseks. Selles protsessis paljud detailid muutusid, kuid disaineri ja inseneri koostööga suudeti algne esteetika säilitada. Isegi toote gabariidid muutusid arendustöö viimases faasis johtuvalt logistika optimeerimisest. Eesti tööstusettevõte kui teenuse pakkuja Kerise tootmisprotsess eeldab teenuse ostmist metallitööstuse ettevõttest. Kuna tootmise eelduseks oli toote kohandamine konkreetse tootja tehnoloogilistele võimalustele, siis sai muu hulgas koostööpartneri valikul määravaks ettevõtja võimekus ja motiveeritus teha koostööd toote arendamisel. Seda võimekust väga paljudel ettevõtetel ei ole. Siim Nellis hinnangul võiks just see olla võtmeks, et tuua ja luua kodumaisele tootvale tööstusele juurde uusi kõrge lisandväärtuse ja ekspordivõimekusega tooteid. Toote arendustöösse on oma panuse andnud mitmed nimekad Eesti metalli ettevõtted. Alles päris mitmendas ettevõtte insenerid suutis neile püstitatud ülesande lõpule viia. Kõige võimekamaks ei osutunud mitte kõige suurem, vaid noore ja teotahtelise kollektiivi ning kaasaegsema tehnoloogiaga ettevõte. Kuna ülesanne oli kõigile osapooltele huvitav, siis lahendati seda pühendunult kogu meeskonnaga. Kõik keerukused lahenesid ning seeriatootmiseks sobilik toode valmis kümneid kordi kiiremini kui eelnevate partneritega. Tootmine Üks asi on teada, mida ja kuidas on vaja toota, kuid teine asi on leida parimad tootjad, kes just vajalikke operatsioone õige materjaliga teha suudavad. Kaks operatsiooni said määravaks töö tellimisel – traatide painutus ja söövitus. Näiteks vajaliku traadi painutusega tegeleb Eestis vaid 2 ettevõtet kellest ühes täna ka tööd tehakse – robot on seadistatud ning võimaldab sobivaid koguseid toota. Olemas on ka alustava ettevõtja klassikaline garaaž, kus nii mõnigi töö vajadusel ära tehakse. Odavamatesse riikidesse tootmist esialgu kindlasti viia ei plaanita. HUUM-i toodete edu pandiks on soodsa hinna asemel kvaliteet. Tootmise kontrollimine eemalt nõuaks aga erinevat tootmisohjet. Kuna aga tegemist on kallima kategooria disaintootega, mille kvaliteet ja tarne peab olema alati parim, siis ei pruugi kaugele tootmise kolimine päevakorda tullagi. Müük HUUM kerised said tuntuks juba enne seda, kui esimesed seeria tooted valmisid. See on väga värvikas näide sellest, kuidas hea disain ja arendustegevus suudavad toote turule tuleku hetkeks tekitada sellise huvi, et aktiivset müügitegevust vaja ei olegi. Kui esimesed päris tooted ja seejärel ka turundusmaterjalid Helene Vetiku käe all valmisid, peeti ettevõtet juba Pronksmuna vääriliseks Kuldmuna 2014 konkursil firmagraafika kategoorias. Kõrgetasemeline ettevõtte visuaalne identiteet on võimaldanud end koheselt turul tõsiseltvõetavaks teha. Täna on ettevõtte esimeses partiid keriseid valminud ning kadunud müügivõrkudesse "nagu kuumale kerisele". Suured ehitusmaterjalide kaubandusketid võtsid HUUMiga ise ühendust. Huvi ei ole tulnud ainut Eestist, vaid ka palju kaugemalt – üle euroopa, Venemaalt, Põhja-Ameerikast ning isegi Jaapanist. Läbi suurte jõupingutuste on viimaks saavutatud tarnekindlus ja kõik soovijad saavad oma sauna soetada Eestis disainitud ja toodetud kvaliteet kerise. Mis edasi? Edasi tulevad järgmised tooted. Meie tootevalikusse on äsja lisandunud kerise juhtpult „UKU", mis on ainsana maailmas mobiilirakendusega juhitav. Tegu on eraldiseisva tootega, mis on kasutatav kõikide tootjate elektrikeristega. Selle toote loomisel tuli ettevõtjal avastada järgmine tööstussektor – elektroonika. Ehk siis kogu arendustöö tuli sarnaselt kerisega läbi käia, leida arenduspartner, tootja, lisandus tarkvara jne. Elektroonikasektorist partnerit leida oli veelgi keerulisem kui metallitööstusest. Selgus, et erinevalt tarkvara arendajatest on Eestist tõeline põud tõsiselt võetavatest elektroonika arendajatest. Väga keerukas on leida inimest, kes suudaks nö. rohelist plaati kokku joonistada. IT-Tiiger on lihtsalt enne sinna jõudmist ära hüpanud. Eesti Disainikeskuse kommentaar HUUM kerise ainus eelis teiste keriste ees on disain. Tegemist on suurepärase disaini edulooga. Loodame, et selliseid ettevõtjaid tekib palju, kelles on disaini vajalikkuse mõistmist ning oskust liikuda disainist seeriatootmise ja müügini. Mis oleks olnud teisiti, kui tootedisain oleks tellitud kogemustega disainibüroolt? Kindlasti oleks kokkuvõttes olemas ka siis toode, mida on mugav paigaldada, transportida, kasutada ning mida on muidugi ka esteetiliselt hea vaadata. Suurim erinevus tudengite ja kogenud disaineri vahel on see, et disainer suudab ära teha ka palju seda tööd, mida HUUMi näites tegi insener. Tootedisainereid on koolitatud nägema toodet läbi kasutaja vajaduse ning kasutaja on nii tootja, pakendaja, transportija, müüja, lõppkasutaja. Kui haridusele lisandub praktiline kogemus materjalidega, toodetega, tootjatega jne, siis on disainer võimeline tulema inseneri tööle poolele teele vastu. Inseneri roll jääb kindlasti alles, kuid koostöös sünnib kiiremini ja väiksema vaevaga toode, mis arvestab kõiki kasutajagruppe. Samas on tudengid just alustavale ettevõtjale väga hea võimalus disaintootega algust teha. Koostöö ettevõtjaga annab hea tulemuse korral tudengile võimaluse nö endale nimi teha. Kui aga juba tegutsev ettevõtja plaanib alustada koostööd disaineritega, siis on kõik oodatud Eesti Disainikeskuse Disainveduri programmi, mis on turvaline start disainimaailma. Vaata lähemalt: huum.eu 
Tootedisain, Noor disainer, Identiteet