Digitaalse maailma võlur DUX

▶ KES: Digitaalse disaini büroo DUX, dux.ee ▶ PARTNERID: Kristian Lember, Kevin Crepin ▶ KUI PALJU: 2 disainerit (UX ja UI) ▶ MIS: kasutajaliidese loomine digiteenustele (veeb, mobiiliäpp jne) ▶ KLIENDID: Eesti Vabariigi Riigikantselei ja Valitsus, Belgia Valitsus, EMT, Elion, Foody 01_gurmGurmanization DUX asutati 2013. aastal, kui omanikud Kristian Lember ja Kevin Crepin olid naasnud rännakutelt Eesti ja piiritagustest ettevõtetest, omandanud hulgaliselt kogemusi ning mõistnud, et parim viis jätkamiseks on oma disainibüroo. DUX uksest võiks sisse astuda iga ettevõte või organisatsioon, kes soovib välja arendada digitaalset teenust või toodet, olgu see siis suurem või väiksem ning mida keerulisem, seda parem. DUX põhiteenus on kasutajaliideste loomine digiteenustele veebi, mobiili või teistesse digikanalitesse. DUX ei loo staatilisi veebilehti, mis on vaid firma visiitkaardiks. Märksõnaks on teenus või toode, mille sisu võib olla äärmiselt erinev – restoranis laua reserveerimisest kuni avatud demokraatia rakenduseni. Protsess dux-2 Töö on kahe omaniku vahel selgelt jaotatud UX ja UI disaini pooleks. Kristian on UX (user experience) disainer, kes töötab kasutajakogemuse loomise protsessiga. Eesmärk on kasutaja sujuv ja lahendusipakkuv liikumine teenuse kasutamisel kogu protsessi vältel. Töövahenditeks on paber, töövood, prototüüpimine ning vastuseid otsitakse küsimustele – kuhu kasutaja satub, kui kuskile vajutab ja kuidas tagasi saab, milline on teekond ja struktuur, milles liigutakse, kes on kasutaja, kuhu üldse tahetakse jõuda, kuidas, miks jne. Kevin on UI (user interface) disainer ning selle nimetuse taga on töö digilahenduse visuaalse poolega – kuidas elemendid omavahel kooskõlas on, keskkonna laotus, milline on lahenduse terviklik visuaalne identiteet ning selle vastavus tellija organisatsiooni identiteedile. Kevinil on tulnud välja pakkuda ka omaloodud visuaalselt lahendust nö nullist, kui tellijal ei ole veel olemas disainilahendusi firmagraafikale või värvilahendusi teenusele. Lisaks, teeb DUX koostööd paljude teiste meeskondadega – kui enda teadmistest jääb väheseks, võetakse projekti juurde abikäsi. Selline formaat töötamiseks on väga efektiivne ning dünaamiline. Näiteks teenusdisaini vallas käib tihe koostöö PULSE-st Jannus Jaska ja Hannes Seebergiga. DUX kolib sisse Projektides parimad tulemused saavutatakse siis, kui disainer süveneb kliendi teenusesse. Et seda teha, ei piisa mitte ainuüksi põgusatest koosolekutest, vaid selleks tuleb kliendi tegemisi näha seestpoolt. Tuleb töötada mõni päev koos kliendi erinevate tiimidega, intervjueerida töötajaid ja kasutajaid, saada kokku tervikpilt ja näha erinevaid vaatenurki. Esialgu võib selline olukord tekitada kliendis võõristust. Kuid peatselt mõistetakse selle etapi sisukuse väärtust ning jääb üle ainult rõõmustada, et keegi on nõus minu toimimisloogikasse nii süvitsi sisse minema. Selline fokusseeritus ja paindlikkus on peamine DUX eelis konkurentide ees. Väikese meeskonnaga on valitud kitsas teenuse fookus ning iga klient saab pühendumise osaliseks. Töö teenuse visuaalse poolega (UI) algab alles siis, kui kogu võimalik liikumine ja protsessid digiruumis on kirjeldatud (UX). Tellija juurde sisseimbumisel on mitu eesmärki. Üks on kindlasti pideva suhtlemise tagamine kõige kriitilisemate valikute tegemisel – seda on kaugel istudes raske tagada. Teine oluline eesmärk on püsida ajagraafikus ning saada kõik vastused kiiresti kätte. Kuna disainiprotsessile järgneb programmeerimine, mis on ajaliselt pikem, siis on oluline esimene etapp võimalikult vähese ajakuluga läbida, et üldine arendusaeg jääks mõistlikuks. 01_foodyFoody Kes on klient? Digitaalse teenuse disain on iga ettevõtte, avaliku sektori organisatsiooni või MTÜ loomulik osa. Lihtsalt kõik ei ole veel nii kaugele jõudnud ning mõni pelgab kokkupuudet keerulise uue maailmaga. Seda väljakutset aitavad digidisainibürood vastu võtta – nad on uks IT-maailma, mis annab kõigele kasutajasõbraliku sisu ja välimuse. Tehnilist osa digiteenuse arendamisest DUX ei paku, vaid keskendub sellele, milles nad on head, ehk UX&UI disain. Parim klient on see, kes kaasab disaineri esimesest teenusearendamise hetkest ja kes oskab kirjeldada probleemi või vajadust, mida tema teenus lahendama asub. Kliendil ei pea olema udust aimugi, milline tema teenus digitaalselt võiks välja näha, kuid oma loodava teenuse vajadust võiks ta hästi tunda. Seniseks suurimaks edulooks on Moskvas loodud söögikohtade otsinguportaal gurmanization.com. Tegemist oli start-up ettevõttega, kellega koos arendati teenus välja ning kes kohe ka turule läks, kiiret edu saavutas ning TOP5 omasuguste sekka jõudis. Sageli tulevad kliendid tellima “uut veebi”, aga lõpptulemusena jõutakse koostöös disaineritega hoopis terve teenuse kontseptsiooni parandamiseni. Hea on töötada kliendiga, kellega koos saab teenust välja arendada - seda juba päris algses kujunemise faasis. Sellised projektid ongi DUXi lemmikuteks, kus disainmõtlemine kaasatakse projekti juba võimalikult varajases faasis ning disainer liigub paralleelselt koos teenuse elütsükliga. Kristian ja Kevin on töötanud selliste klientidega nagu näiteks Eesti Vabariigi Riigikantselei ja Valitsus, Belgia Valitsus, EMT, Elion, Foody jpt. Hea meelega tahaks DUX töötada selliste projektide kallal, mis on olulise tähtsusega inimestele ja äridele. Nagu näiteks riigi e-teenused, kus kasutajamugavus on kriitilise tähtsusega. Edukaks Eestis või kaugemal Töötamine teises kulutuuri- ja äriruumis on alati väljakutseid pakkuv viis, kuidas ennast arendada. Dünaamilisus on üks märksõna mis iseloomustab tänapäeva disainivaldkonda. Eriti just võimekust mitte jääda väga asukohapõhiseks, vaid mõelda suuremalt. Üheks turuks, kuhu suunas aktiivselt DUX vaatab, on USA California piirkond, mis on tänu Start-up’i mentaliteedile avatum, kui näiteks “vana euroopa”.
veebidisain, Teenusedisain, Disainibüroo, Start-up