Kiri & Pilt

Et õige vorm üles leida, ongi olemas Kiri & Pilt.

Iga sõnumi annab valada õigesse vormi. Et õige vorm üles leida, ongi olemas Kiri & Pilt. Loome nii visuaale kui ka tekste ning viime vajadusel sõna pildiga kokku. Kuna meie töös on oluline koht kultuuri- ja sotsiaalkampaaniatel, tõstame professionaalsuse kõrval esikohale hoolivuse ja eetilisuse.
Teenused:

Graafiline disain
Veebidisain
Bränding
Tekstiloome, tekstide toimetamine

Kliendid:

Ekspress Meedia, Eesti Pagulasabi, Eesti Muusika ja Teatriakadeemia, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Haigekassa, SA Praxis, Eesti Interpreetide Liit