Tootearenduse meistriklass

 

EAS koostöös Eesti Disainikeskuse ja BDA Consultinguga kutsub osalema tootearenduse meistriklassis. Kolmas grupp alustab märtsis. 


Eesti ja Taani äri- ja tootearenduse tippspetsialistide juhendamisel aitab meistriklass ettevõttel arendada uusi rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid või arendada olemasolevaid kasutades kaasaegsemaid meetodeid. 

Tootearenduse meistriklass on mõeldud ettevõtetele, kes tahavad tuua turule uusi tooteid või teenuseid ning soovivad selleks kasutada kõige kaasaegseimaid tootearenduse meetodeid nagu kliendi vajadustest lähtumine, disainmõtlemine, teenusedisain, kiire prototüüpimine ja testimine jmt

.

Osalemine:

Meistriklassi kandideerimiseks täitke palun hiljemalt 28. veebruariks avaldus. 
Kolmas grupp alustab 2018. aasta märtsis. 
Gruppide koostamiseks tehakse valik kõigi osaleda soovinud ettevõtete vahel.

Projekti rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest. Ettevõte saab vähese tähtsusega abi (VTA) 9500 eurot. Meistriklassi osalemistasu ettevõtte kohta (2-3 osalejat ettevõttest) on 1900 eurot (+km). 

Küsi lisainfot: tootearendus@disainikeskus.ee

Lisainfo koolituste aegade, koolitajate ja mentorite osas leiate EASi kodulehelt.

9 kuud vältav meistriklass sisaldab koolitusi, seminare ja personaalset mentorlust ning käsitleb teemasid nagu tootestrateegia, disainmõtlemine, prototüüpimine ja testimine, teenusedisain, uue toote tasuvuse hindamine ning tootmisesse juurutamine. Kokku 10 koolituspäeva ning 30 tunni ulatuses mentorlust. Kogu programmi jooksul toimub ettevõtetes uue tootekontseptsiooni arendamine ja testimine, et saadud teadmisi ja mentori abi koheselt praktiliselt rakendada.

Tootearenduse meistriklass aitab vastata järgmistele küsimustele:

•     miks peaks arendama oma toodet ja brändi allhanketeenuse pakkumise asemel?

•     kuidas luua toode, mis klientidele tõeliselt meeldib ja mille eest nad on valmis maksma?

•     mis roll on disainil tootearendusprotsessis?

•     kuidas tooteideed odavalt ja kiirelt prototüüpida ning klientide peal testida?

•     kas on mõtet luua toodet ilma seda toetavate teenusteta?

•     kuidas tootmisosakond selle kõigega hakkama saab?

Meistriklassi tulemusena on ettevõtetel praktilised teadmised ja kasulikud tööriistad tootearenduprotsessi juhtimiseks oma ettevõttes ning nad on valmis uute ja paremate toodete ja teenuste turule toomiseks.

Meistriklass kestab kokku 9 kuud ja sisaldab koolitusi, seminare, mentorlust ja individuaalset tööd.  

Koolitustel käsitletakse selliseid teemasid nagu tootestrateegia, disainmõtlemine, tootearendus, prototüüpimine ja testimine, tootmine ja logistika, teenusedisain ja ärianalüüs.

Tingimused:

Programmis saab osaleda kuni 50 ettevõtet (ca 12–13 igas koolitusgrupis). Ettevõttest ootame koolitustele 2–3 inimest: oodatud on juhid ja töötajad, kes vastutavad uute toodete ja/või teenuste turule toomise eest.

Programmi ootame osalema ettevõtteid, kellel on:

- välisturgudele keskenduv ärimudel;
- ambitsioon kasvada ja võimekus oma ambitsioon realiseerida;
- soov tuua turule uusi tooteid ja/või teenuseid.
Programm on eelkõige suunatud tööstusettevõtetele, aga ka kõik teenust osutavad ettevõtted on oodatud. 

Ettevõtte Arendamise Sihtasutuse (EAS) partneriteks ja meistriklassi läbiviijateks on Eesti Disainikeskus MTÜ ja BDA Consulting OÜ. Meistriklassi juhendajad ja mentorid on Martin Pärn, Priit Karjus, Henrik Jeppsen, Martin Pråme Malmqvist ja Anders B. Kiertzner Taanist Attention Group’ist jt.

Programmi juhivad:

Eesti Disainikeskus:

Ergo Neeme
ergo@disainikeskus.ee
5102 092

BDA Consulting:

Lo Rihvk
511 5625

Marikai Karilaid
56 46 1333