Nõustamine


Hankenõustamine

Nõustame avaliku sektori organisatsioone disaini kaasavate hangete ettevalmistamisel. Pakume avaliku sektori organistasioonidele disaini kaasava projekti terviklikku ettevalmistust. Pakume sõltumatut konsultatsiooni hanke ettevalmistamisel ning sobivaima hankemenetluse valikul. Nõustamisprojekti tulemusena on hankijal võimalik alustada toote/teenuse hankimist, mis vastab eelnevalt kokkulepitud vajadusele ja järgib kasutajakeskse disaini protsessi põhimõtteid. Põhjalik eeltöö tagab kiirema ja tulemuslikuma hanke läbiviimise. 

Disainiaudit

Disainiauditi eesmärk on välja selgitada organisatsiooni võimekus, võimalus ja vajadus rakendada disaini. Disainiaudit on üles ehitatud arenguteekonnana, milles läbitakse järgmised etapid: süvavaade ettevõttesse, sh intervjuud ettevõtte juhtkonna ja võtmeisikutega, tutvumine organisatsiooni põhiprotsessidega; organisatsiooni väljakutsete ja võimaluste analüüs – kus disain loob lisandväärtust; disainiprojektide fookuse ja ulatuse seadmine, seminar organisatsiooni jaoks olulisel teemal - disainiprotsessist või teenusedisainist. Disainiauditi viib läbi Disainikeskus koostöös disainijuhtidega, kellel on pikaajaline disainialase nõustamise ja disainiprojektide juhtimise kogemus. Disainiauditi kestus on keskmiselt kaks kuud.

Turuanalüüs

Viime läbi turuanalüüsi võimalike disainlahenduste ja nende pakkujate leidmiseks ja kaardistamiseks ning turu valmisoleku, võimaluste ja probleemkohtade kaardistamiseks. Turuanalüüsi eesmärgiks on välja selgitada hankija vajadustele ja/või probleemide kirjeldusele sobilike lahenduste olemasolu ja/või võimalikud väljatöötamist vajavad lahendused. Turuanalüüsi koostades koondame parima ja ajakohaseima info internetist, valdkonna tunnustatud ekspertidelt, turuosalistelt (potentsiaalsetelt pakkujatelt). Selgitame välja turu valmisoleku, võimalused ja probleemkohad hangitava lahenduse väljatöötamiseks, hankimise metoodika, ajakava ja võimaliku maksumuse suurusjärgu kohta. Turuanalüüsi teostamise kestus on keskmiselt üks kuu.

Kui sul on olemas teadmine, et sinu väljakutse lahendamises võiksid osaleda disainerid või disain võiks olla üks osa lahendusest, aga sa ei oma kogemust disainituru ja –protsessidega, siis saame kaasa mõelda ja lahenduseni jõuda.

Huvi korral võta ühendust: info@disainikeskus.ee, 6311508