Disainibuldooser

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koostöös Eesti Disainikeskuse ja Kultuuriministeeriumiga avab märtsis kolmanda Disainibuldooseri programmi, mis on suunatud tööstusettevõtetele.

Siin saab esitada ettevõtte avalduse.

Infopäeva slaidid

Lisainfo:

Pille-Liis Milvere
pilleliis@disainikeskus.ee
+372 501 2823

Karl-Joosep Pärtel
karl@disainikeskus.ee
+372 537 31351

Huvi korral võtke meiega julgelt ühendust!

Disainibuldooser kutsub 15 tööstusettevõtet osalema programmis, kus koolitajate ja mentorite toel aidatakse Eesti ettevõtetel kasvatada oma toodete ja teenuste lisandväärust läbi tootearenduse ja kliendikesksema toodete pakkumise. Programmi aitavad ellu viia ka Taani juhtiv disaini- ja konsultatsioonifirma Attention Group ning 15 Eesti disainijuhti. Programmi õnnestumise võtmeks on ettevõtte valmisolek panustada ressursse – nii inimesi kui finantse, et head mõtted saaks kinni püütud ja teoks tehtud.

Eesti Disainikeskus  on Disainibuldooseri projekti läbi viinud juba kaks korda ja esimesed eduloodki juba projektist välja kasvanud. Kõige suurema hüppe on teinud Proekspert, kes sai eelmisel aastal EASi Ettevõtluse Auhinna konkursil Aasta disainirakendaja auhinna. Kuid tõsiseid tegusid disaini rakendamisel on teinud ka Wendre, Datel, Meiren, Chemi-Pharm ja teised. Eelmisel aastal lõppenud Disainibuldooseri edulood veel küpsevad, kuid loodetavasti saame mõnest juba kevadel rääkida.

Edulugude taga on disainijuhid ja disainiusku ettevõtete juhid, kes koostöös on suutnud muuta ettevõtete ärimudeleid, struktuure ja protsesse. Just selliseid erakordselt võimekaid disainijuhte ja suure arenemissooviga ettevõtjaid ootame ka sel korral osalema.

Kogu disainikasutus tundub täna juba nii loomulik – seda lihtsalt peab tegema. Disainibuldooser oli oluline tõuge ja seda just vaja oligi,” kommenteeris projektis osalenud Sami AS tootearenduse juht Erik-Einar Heil.

Loe eelmiste Disainibuldooseri projektide kohta siit.

Vaata Disainibuldooseri filmi siit.

Programm kestab kokku 10 kuud ning koosneb kahest suurest etapist:

1.     Koolitused, disainiaudit ja lähteülesande koostamine.

Esimeses etapis toimuvad tootearenduse ja disaini koolitused ning disainijuht viib ettevõttes läbi põhjaliku disainiauditi. Ettevõtetel on võimalus teha koostööd Eesti kogenud disainijuhtidega, kelle leidmine koostööpartneriks ei ole tavaolukorras lihtne. Auditi tulemuseks on ülevaade ettevõtte võimalustest tuua tootearendusse sisse disainivaade. Etapis saavad osaleda 15 tööstusettevõtet.

2.     Disainiprojekti elluviimine. 

Teises etapis jätkavad 5-8 ettevõtet, kes auditite tulemuste põhjal omavad kõige suuremat potentsiaali ja soovi alustada kohe tootearendusprojektiga ning kogenud disainijuhi juhendamisel leiavad endale toote- või teenusedisainerist koostööpartneri. Disainiostu kulusid finantseerib ettevõtja omavahenditest. Ettevõtjaga teeb pidevat koostööd disainijuht, kelle rolliks on juhendada lähteülesande koostamist, pakkumiste võtmist sobivatest disainibüroodest, teenusepakkuja valikut ning kes on juures kogu tootearendusprotsessis ning ettevõtjat vajalikul hetkel nõustamas. 

Mõned näited disainitöö tulemustest:

·       disaini kaasamine toote/teenuse arendusse varajases faasis
·       uus kasutajakogemuse loomine
·       täpsem toote positsioneering
·       kasutajate peal testitud prototüüp
·       korrastatud tooteportfell
·       tootearendusprotsessi juurutamine

Ettevõtjatele ja disainijuhtidele suunatud koolitused:

1.     Disainmõtlemine (esimene grupp 11.05 ja teine grupp 12.05)

·    Mis on disainmõtlemine
·    Organisatsiooni kultuuri muutmine
·    Muutuste juhtimine
·    Disainist juhitud innovatsioon
·    Disain kui strateegiline tööriist
·    Disainmõtlemise kasutamine probleemi lahendamiseks
·    Disainmõtlemise praktilised kaasused tööstusest
·    Disainmõtlemise tööriistad ja praktilised harjutused 

2.     Kliendi vaade ja kasutajauuring (esimene grupp 30.05 ja teine grupp 31.05)

·    Mida tähendab kliendi vaade
·    Kuidas uurida kasutajat
·    Kasutajast lähtuv tootearendus
·    Väärtusahela optimeerimine kasutaja vajadust tundes
·    Sisekasutaja töötingimused
·    Kasutajauuringu väärtus: 2-3 kaasust tööstusest
·    Kliendi vaate ja kasutajauuringu tööriistad, praktilised harjutused  

3.     Bränding ja rahvusvahelised turud (esimene grupp 24.08 ja teine grupp 25.08)

·    Mis on bränding rahvusvahelises võtmes
·    Brändingu alused
·    Bränding organisatsiooni vaates
·    Bränding ja ettevõtte visioon, väärtused
·    Brändingu sõnumite loomine
·    Bränding tootedisaini vaates
·    Rahvusvahelise brändingu 2-3 kaasust
·    Brändingu tööriistad ja praktilised harjutused

Disainibuldooseris osalemise tingimused

Programmis saavad osaleda 15 ettevõtet, igast ettevõttest ootame koolitustele 2-3 tootearendusega seotud võtmeisikut. Fookus on tööstusettevõtetel (EMTAK C jagu), kes:

·   on tegutsenud vähemalt kolm aastat   
·   ekspordivad osa oma toodangut
·   kuuluvad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete hulka (seejuures eelmise          
    majandusaasta käive ületab 400 000 euro) 

Ettevõtete ja osalejate kinnitamisel programmi arvestatakse järgmist:

·   täidetud on eelmainitud tingimused 
·   olemas on motivatsioon ja selged eesmärgid programmis osalemiseks

Osalemine ettevõtetele

Disainibuldooseri programmis osalemiseks palume täita esialgse avalduse.

Kõigi programmi tingimustele vastavate ettevõtjatega viiakse läbi eelintervjuud (märtsi-aprill), kus arutatakse programmis osalemise eesmärke. Sellele järgneb disainijuhtide ja ettevõtete koostööpaaride moodustamine (aprill 2017).

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Ettevõtte omaosalus on esimese etapi puhul 500€ (lisandub käibemaks), millele lisandub soovi ja sobivuse korral teine etapp, maksumus 2500€ (lisandub käibemaks).  

Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). Esimeses etapis on osaleja VTA suurus mitte rohkem kui 9 000 eurot ettevõtte kohta ning teises etapis on VTA ettevõtte kohta mitte rohkem kui 14 000 eurot.   

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot). Lähemalt VTA-st. Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!

Osalemine disainijuhtidele

Lisaks ettevõtetele ootame programmi ka andekaid disainereid, kes soovivad ennast täiendada ning panna proovile oma võimed. Kasuks tulevad eelnevad kogemused tööstusvaldkonnas.

Disainijuhi avalduse programmis osalemiseks saab esitada siin.

Disainibuldooseri programmi toetab EAS läbi Euroopa Regionaalarengufondi.

Aastatel 2012 kuni 2014 kestnud Disainibuldooseri programmi toetas EAS läbi Euroopa Sotsiaalfondi.
Disainibuldooser uudistes