Tingimused

Eesti Disainikeskuse koolitused

Eesti Disainikeskuse eesmärk on disainiteadlikkuse ja disainijuhtimise võimekuse kasv, disainmõtlemise ja strateegilise disaini laialdasem kasutamine õpetamises, ettevõtluses ja avalikus sektoris. Selleks korraldame erinevaid disainialaseid koolitusi - seminare, töötubasid, täiendkoolitusi, meistriklasse, koolitusprogramme. Koolitusi pakume nii avalikule- kui erasektorile.

Eesti Disainikeskus korraldab peamiselt tellitud koolitusi, kus tellijaks on avaliku- või erasektori organisatsioon või ettevõte. Tellitud koolituse eesmärk, sihtgrupp, koolituse maht, oodatavad tulemused ning muud täpsemad tingimused lepitakse kokku koolituse tellijaga. Koolituse kontseptsioon luuakse Eesti Disainikeskuse, koolitaja ning tellija koostöös.

Korraldame ka avatud koolitusi, mille kohta avaldame info Eesti Disainikeskuse kodulehel. 

Täiendkoolituste korraldamisel lähtub Eesti Disainikeskus Täiskasvanute koolituse seadusest ning Täiendkoolituse standardist. Eesti Disainikeskus on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis täienduskoolituse pakkujana.


Õppekorralduse alused

Eesti Disainikeskus korraldab koolitusi projektipõhiselt ehk iga koolitus on unikaalne - koolituse maht, õppekava sisu ja väljund, auditoorse ja iseseisva töö osakaal, koolituse vastuvõtu ja väljaarvamise tingimused, õppetasu ning õpperuumide tingimused määratletakse iga koolituse puhul eraldi ning need on kirjeldatud koolituse teates.

Koolitused toimuvad eesti või inglise keeles, vastav info on esitatud koolituse teates.

Koolitajad:

Koolituste korraldamisel teeme koostööd Eesti tippdisaineritega ning rahvusvaheliselt tunnustatud disainivaldkonna koolitajatega.

Kvaliteedi tagamine:

Koolituste korraldamisel lähtume parimast praktikast, valime ja kaasame vastavalt koolituse eesmärgile sobivaimad koolitajad oma ekspertvõrgustikust, kogume tagasisidet ja hindame koolituse kordaminekut.

Õppetasu maksmise ja tagastamise tingimused

Eesti Disainikeskuse poolt pakutavad koolitused on enamasti tasulised. Tasumine toimub arve alusel Eesti Disainikeskuse arveldusarvele. Õppetasu summa ja tasumise tingimused esitatakse koos koolituse infoga.

Koolitusel osaleja täidab registreerumislehe, mis on aluseks õppetasu arvete väljastamisel. Esitatud arved peavad olema tasutud arvel märgitud kuupäevaks, hiljemalt viimaseks koolituspäevaks.

Koolitusest loobumise korral palume sellest Eesti Disainikeskust teavitada esimesel võimalusel. Koolitusest loobumisel vähem kui 48 tundi enne koolituse algust või kui koolitus on juba alanud, õppetasu ei tagastata. Samuti ei tagastata õppetasu koolituse katkestamise korral.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Vastavalt koolitusele hinnatakse koolitusel osalenute õpiväljundeid ning väljastame Eesti Disainikeskuse tunnistuse.

Kui õpiväljundeid ei hinnata väljastame soovi korral koolitusel osalemise kohta tõendi.