Ettevõtjale

Disain loob väärtust

Kõik konkurentsivõimelised tooted on kõrge kvaliteediga ja parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhtega. Neid võib eristada disain. Toodete tehnilist võimekust jäljendada on oluliselt lihtsam, kui jäljendada toote sõnumit, mainet, mugavust, kaasaskäivat teenindust ja kõike muud, mis eeldab strateegilist keskendumist disainile.  

Disain on loominguline ja kasutajakeskne probleemide lahendamise viis. Disain viib kokku ratsionaalse kliendile keskendumise loomingulisemate võimaluste ja meetoditega. Disain lisab tootele ja teenusele väärtust, mida klient tunneb, näeb ja hindab.  

Disainikasutust ettevõtetes jagatakse nelja astmesse. Neid astmeid mööda saab ronida disainitrepist üles ning igal astmel pakume disainikeskuse poolt sobivaid koolitusi ja teenuseid.

2013. aastal viisime läbi Disainikasutuse uuringu, mille kohaselt kasutavad Eesti ettevõtted disaini jätkuvalt tagasihoidlikult. Samas need ettevõtted, kes on viimase kahe aasta jooksul kasutanud professionaalset disainiteenust, näevad peamise praktilise kasuna paranenud kliendirahulolu ja kasvanud konkurentsivõimet.